13/09/2016 - 20:58

Đề xuất thành lập công viên địa chất Tam Giang – Bạch Mã

TTH - UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam triển khai thực hiện đề tài “Điều tra, nghiên cứu di sản địa chất để thành lập công viên địa chất khu vực Tam Giang – Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Sau khi có kết quả điều tra, nghiên cứu, UBND tỉnh sẽ căn cứ để đề xuất cụ thể thành lập công viên địa chất khu vực Tam Giang – Bạch Mã trên cơ sở xem xét các luận cứ khoa học, nhu cầu và điều kiện cụ thể của địa phương.

GIA BẢO

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP