14/05/2017 - 18:15

Đến năm 2020, có 100% chợ hạng 1 được công nhận chợ văn minh thương mại

TTH - Theo Kế hoạch 101/KH-UBND của UBND tỉnh vừa ban hành về công tác xây dựng chợ văn minh thương mại giai đoạn 2017-2020, phấn đấu đến năm 2020 có 100% chợ hạng 1, trên 40% chợ hạng 2 và trên 20% chợ hạng 3 được công nhận chợ văn minh thương mại.

Cụ thể, đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh có 37 chợ văn minh thương mại, trong đó TP. Huế 8 chợ, TX. Hương Thủy 5 chợ, TX. Hương Trà 4 chợ, huyện Phong Điền 4 chợ, Quảng Điền 4 chợ, Phú Vang 5 chợ, Phú Lộc 5 chợ, Nam Đông 1 chợ, A Lưới 1 chợ.

Việc triển khai xây dựng chợ văn minh thương mại nhằm thực hiện hiệu quả các chương trình xây dựng nếp sống văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới, từng bước xây dựng nét đẹp văn hoá trong mua bán tại các chợ, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của quần chúng nhân dân...

Ngọc Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP