Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

21/10/2020 - 20:10

Đến năm 2025 có 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên môi trường mạng

TTH.VN - Theo kế hoạch triển khai chương trình Chuyển đổi số của tỉnh đến năm 2025 được UBND tỉnh ban hành ngày 21/10, đến năm 2025 có 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên môi trường mạng.

Đoàn khách nước ngoài đến tham quan chương trình chuyển đổi số ở Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh Thừa Thiên Huế

Theo đó, tỉnh sẽ phát triển chính quyền số, xây dựng xã hội số, phát triển kinh tế số trong các ngành, lĩnh vực. Đáng chú ý, đến năm 2025, 100% hoạt động quản lý nhà nước các cơ quan từ cấp tỉnh đến cấp xã sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số, liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã và liên thông với Quốc gia trong các hoạt động quản lý nhà nước (Ngoại trừ các văn bản Mật theo quy định); 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên môi trường mạng.

Cùng với đó, 100% người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh được xác thực định danh điện tử thông suốt hợp nhất từ hệ thống Trung ương. 100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã xây dựng và triển khai hệ thống thông tin chuyên ngành.

60% dữ liệu quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã được số hóa, lưu trữ tập trung tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh và đưa vào khai thác hiệu quả. Đồng thời, xây dựng Cổng thông tin dữ liệu mở để chia sẻ dữ liệu cho cộng đồng phục vụ phát triển chính quyền số, phục vụ nhân dân và phát triển kinh tế xã hội...

Tin, ảnh: Thái Sơn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP