Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

04/02/2023 - 12:34

Đẹp, an toàn trên địa bàn nông thôn

TTH - Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai, đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cấp hội nông dân trên địa bàn. Qua đó, đã góp phần cải thiện hạ tầng kinh tế - xã hội, nhiều nét đẹp trong đời sống được phát huy...

Hội nông dân và các đoàn thể chính trị phường Gia Hội thực hiện công trình tuyến kiệt sáng - xanh - sạch - an toàn tại kiệt 35 Nguyễn Du. Ảnh: LINH TRẦN

Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “60 phút sạch nhà đẹp ngõ”, “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã được các cấp Hội triển khai đến trên 83 nghìn hội viên nông dân, sinh hoạt tại 970 chi hội thực hiện. Ngoài ra, hội viên nông dân trên địa bàn toàn tỉnh còn tham gia làm nòng cốt mô hình: “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, trong đó, nông dân đảm nhận thực hiện phần việc “trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh”. Qua đó, vận động nhiều hộ gia đình nâng cao ý thức trong việc tập kết rác, chất thải sinh hoạt; chú trọng việc cải tạo sân vườn, trồng hoa, cây cảnh, chăm sóc và bảo vệ cây xanh vỉa hè trước cổng nhà tạo cảnh quan sạch đẹp, giúp thay đổi diện mạo ở nông thôn.

Trong 3 năm qua, các cấp Hội đã xây dựng và duy trì 236 tuyến đường “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”; 100% các xã, phường, thị trấn đều thành lập mới và duy trì mô hình “Tuyến đường nông dân tự quản”. Trong đó có các mô hình tiêu biểu như: Tuyến đường hoa kiểu mẫu; tuyến đường an ninh, đảm bảo trật tự đô thị và an toàn giao thông; tuyến đường đảm bảo điện chiếu sáng và phòng, chống cháy nổ. Ngoài ra, một số Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn vận động đóng góp kinh phí để lắp đặt camera giám sát an ninh trên các tuyến đường...

Hội Nông dân các cấp đã phát huy trách nhiệm, thực hiện mô hình đạt hiệu quả, tạo được sự thống nhất, đoàn kết, tin tưởng, phấn khởi không chỉ đối với hội viên nông dân mà cả trong các tầng lớp nhân dân; thông qua việc xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn, môi trường sống trong khu vực dân cư được sạch sẽ, tình hình an ninh trật tự giữ vững ổn định, góp phần chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới.

Cuộc vận động đã tác động toàn diện đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, góp phần tích cực vào quá trình thực hiện chủ trương “xóa đói giảm nghèo”. Các cấp Hội đã vận động sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và đóng góp của hội viên nông dân về vật tư, ngày công lao động với tổng số tiền là 16,312 tỷ đồng, hơn 17 nghìn ngày công, hỗ trợ cây con giống, lương thực trị giá 19,9 tỷ đồng để giúp trên 1,5 nghìn hộ hội viên nông dân nghèo có điều kiện sản xuất, thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống...

Để thực hiện hiệu quả hơn nữa cuộc vận động, thời gian tới, các cấp hội tiếp tục nhân rộng các mô hình hay, được đông đảo Nhân dân đồng thuận; đồng thời, vận động hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng ở nông thôn và các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao ở nông thôn trên cơ sở các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Giao trách nhiệm cho tổ chức hội xác định lựa chọn các công việc phù hợp để đăng ký triển khai thực hiện như: Xây dựng các mô hình thu gom rác thải do Hội trực tiếp quản lý; xây dựng mô hình vườn mẫu của nông dân, chỉnh trang khuôn viên gia đình nông dân xanh - sạch - đẹp; xây dựng các CLB Nông dân, chi tổ hội nông dân tham gia bảo vệ môi trường...

QUANG HÒA

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP