Giáo dục Tin tức giáo dục

29/06/2018 - 21:39

ĐH Huế đăng cai tổ chức giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018

TTH - Theo đó, Đại học (ĐH) Huế nhận hồ sơ và bản điện tử công văn tham gia xét giải thưởng đến ngày 15/7. Hoạt động tổ chức đánh giá đề tài, xét giải vòng sơ khảo sẽ hoàn thành trước ngày 30/8 và tổ chức đánh giá, xét giải vòng chung khảo, tổ chức trao giải thưởng trước ngày 15/10.

Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học (NCKH) năm 2018 được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) giao cho ĐH Huế đăng cai tổ chức vòng sơ khảo, chung khảo, lễ tổng kết, trao giải thưởng và các hoạt động liên quan. Bộ GD&ĐT nêu rõ, đề tài NCKH của sinh viên tham gia xét giải thưởng phải được đáp ứng các yêu cầu: Được hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá xếp loại xuất sắc; Có tính mới, tính sáng tạo, có giá trị khoa học và thực tiễn. Ưu tiên đề tài được triển khai ứng dụng thực tiễn hoặc có công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước…

Hữu Phúc

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP