Giáo dục Tin tức giáo dục

21/10/2018 - 18:59

ĐH Huế đứng thứ 28 trong bảng xếp hạng ĐH Việt Nam

TTH.VN - Hệ thống xếp hạng giáo dục đại học (ĐH) quốc tế uniRank ™ vừa công bố Bảng xếp hạng 67 trường đại học tại Việt Nam năm 2018.

Danh sách bảng xếp hạng, ĐH Huế ở vị thứ 28.

Theo bảng xếp hạng này, ĐH Huế xếp hạng thứ 28. Trong khi đó, thứ tự đầu tiên thuộc về ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Đà Nẵng đứng thứ nhì, ĐH Bách Khoa Hà Nội thứ ba. Tiếp theo đó là các trường ĐH FPT, ĐH Cần Thơ, ĐH Kinh tế TP.HCM… Xếp cuối cùng là ĐH Hải Dương.

UniRank ™ là hệ thống xếp hạng giáo dục ĐH quốc tế đánh giá và xếp hạng hơn 13.600 trường ĐH của 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việc xếp hạng này về mức độ hiện diện và phổ biến qua website trong hệ thống giáo dục đại học.

ĐH Huế được Hệ thống xếp hạng giáo dục đại học (ĐH) quốc tế uniRank ™ xếp hạng thứ 28 trong tổng số 27 trường được xếp hạng

UniRank ™ khai thác cơ sở dữ liệu lớn, đo lường các chỉ số dựa trên nền tảng web. Các trường được xếp hạng thỏa mãn các điều kiện sau: được cấp phép và/hoặc được công nhận kiểm định bởi tổ chức có liên quan đến giáo dục đại học hợp pháp của Việt Nam, cấp bằng đại học thời gian đào tạo ít nhất bốn năm (bằng cử nhân) hoặc sau đại học (thạc sĩ hoặc tiến sĩ), hiện thực hiện phương thức đào tạo trực tiếp (face to face learning).

Việc xếp hạng này dựa trên các số liệu web hợp lệ, không thiên vị và không thể ảnh hưởng được cung cấp bởi các nguồn thông tin web độc lập chứ không phải dữ liệu do các trường đại học gửi.

Tin, ảnh: P. Thành

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP