24/08/2018 - 14:42

Đi làm ngày Quốc khánh 2/9, người lao động được hưởng lương thế nào?

Theo Luật Lao động 2012, người lao động đi làm vào ngày nghỉ lễ sẽ được hưởng 100% lương cộng thêm một khoản tiền bằng 300% mức lương của ngày làm việc.

Theo Điểm đ Khoản 1 Điều 115 của Luật Lao động năm 2012, người lao động đi làm vào ngày nghỉ lễ người lao động nhận được hưởng 100 % lương.

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 97 của Luật này quy định, nếu người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ còn được thêm tối thiểu khoản tiền bằng 300 % mức lương làm việc trong ngày đó.

Như vậy, người lao động sẽ nhận tối thiểu tổng cộng là 400% lương ngày bình thường.

Trường hợp người lao động làm thêm vào ban đêm vào ngày nghỉ lễ sẽ được hưởng thêm 30% tiền lương của ngày bình thường.

Về tiền thưởng nhân ngày Quốc khánh 2/9, đây là điều không bắt buộc và do người sử dụng lao động quyết định.

Về số ngày nghỉ dịp Lễ Quốc khánh 2/9, Luật Lao động năm 2012 quy định, nếu những ngày nghỉ theo quy định trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

Do ngày Quốc khánh năm 2018 trùng vào ngày Chủ nhật, người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày thứ 2 của tuần tiếp sau, tức là ngày 3/9.

Như vậy, cùng với 2 ngày nghỉ cuối tuần và ngày nghỉ bù vào thứ 2 tuần kế tiếp, tổng số ngày nghỉ trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2018 là 3 ngày liên tục (từ 1/9-3/9/2018). Với các doanh nghiệp, lịch nghỉ trên có thể được thiết kế sao cho phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh. Cơ quan Nhà nước và tổ chức vẫn phải bố trí người trực.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP