Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

06/10/2011 - 14:25

Địa điểm kê khai nộp thuế đối với chi nhánh của doanh nghiệp?

TTH - Công ty tôi có trụ sở chính tại Hà Nội và hiện đang làm thủ tục để thành lập chi nhánh công ty tại Huế. Khi chi nhánh của công ty đi vào hoạt động, doanh nghiệp sẽ phải nộp các loại thuế: môn bài (MB), giá trị gia tăng (GTGT) và thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Vậy, chúng tôi sẽ phải kê khai và nộp các loại thuế nói trên tại Huế hay Hà Nội? (Trần Đăng Thanh, ở Huế)

- ThS. LS Nguyễn Văn Phước, Trưởng Văn phòng Luật sư Huế: Theo Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 8-2-2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 và Nghị định 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 của Chính phủ thì địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với các cơ sở có đơn vị trực thuộc như sau:

1. Thuế MB: Điều 15 Thông tư 28/2011/TT-BTC quy định: “Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp tờ khai thuế MB của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.” Do đó, chi nhánh công ty của bạn tiến hành khai thuế MB và nộp hồ sơ khai thuế MB cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh là cơ quan thuế tại Huế.

2. Thuế GTGT: Nếu chi nhánh công ty bạn không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện kê khai thuế GTGT tập trung tại trụ sở chính của công ty. Nếu chi nhánh công ty có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ thì chi nhánh kê khai đầy đủ thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại địa phương nơi có trụ sở chi nhánh - cơ quan thuế tại Huế (điều 10 Thông tư 28/2011/TT-BTC).

3. Thuế TNDN: Điều 11 Thông tư 28 /2011/TT-BTC quy định: “Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế TNDN phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc. Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN; khi nộp hồ sơ khai thuế TNDN, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc”.

Nếu trong hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh công ty bạn đăng ký hình thức hạch toán là độc lập thì chi nhánh này nộp hồ sơ khai thuế TNDN cho cơ quan thuế tại Huế. Ngược lại, nếu chi nhánh đăng ký hình thức hạch toán phụ thuộc thì công ty bạn sẽ khai thuế TNDN cho cả phần phát sinh tại chi nhánh. Chi nhánh sẽ phải lưu lại tất cả hóa đơn, chứng từ liên quan gửi về công ty mẹ để kê khai thuế TNDN theo kỳ.

Căn cứ các giải thích của chúng tôi ở trên, bạn có thể hiểu tóm tắt như sau: Đối với thuế MB và thuế GTGT, chi nhánh tiến hành kê khai và nộp thuế tại địa phương nơi có trụ sở của chi nhánh. Riêng đối với chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện kê khai thuế GTGT tập trung tại trụ sở chính của công ty. Đối với thuế TNDN thì căn cứ vào hình thức hạch toán của chi nhánh khi đăng ký thành lập để biết địa điểm nộp thuế cụ thể. Đối với chi nhánh hạch toán độc lập thì tiến hành kê khai và nộp thuế tại địa phương nơi có trụ sở của chi nhánh. Đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì chi nhánh sẽ không phải kê khai và nộp thuế TNDN mà trách nhiệm này sẽ thuộc về công ty.

Vậy, bạn đối chiếu các quy định trên để áp dụng cụ thể vào trường hợp của công ty mình hoặc bạn có thể liên hệ với cơ quan thuế của địa phương để tìm hiểu cụ thể hơn.

 Bùi Vĩnh (ghi)
Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP