Kinh tế Kinh tế

07/12/2018 - 06:45

Điện giảm, khó cho thu ngân sách

TTH - Nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương năm 2018 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) tiếp tục ổn định, nhiều chỉ tiêu KT-XH đều đạt và vượt kế hoạch nhưng nền kinh tế còn đối diện nhiều khó khăn, thách thức, tốc độ tăng trưởng kinh tế dự kiến cả năm không đạt kế hoạch đề ra.

Nhiều thủy điện cạn kiệt nguồn nước sản xuất, ảnh hưởng lớn đến thu nộp ngân sách

Theo báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018, phân bổ dự toán NSNN năm 2019 tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII, thu NSNN trên địa bàn HĐND tỉnh giao 6.830 tỷ đồng, ước đạt 7.236 tỷ đồng, gần bằng 106% dự toán (DT), tăng 3% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa ước đạt 6.326 tỷ đồng, bằng 104% DT, tăng gần 2% so với cùng kỳ. Nếu không tính thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, ghi thu ghi chi tiền thuê đất ước đạt 5.172 tỷ đồng, bằng 97,4% DT và vượt 1,9% so với cùng kỳ.

Theo ông Huỳnh Ngọc Sơn, Giám đốc Sở Tài chính, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc những giải pháp quản lý thu, kết hợp khai thác nguồn thu với đẩy mạnh chống thất thu, trốn thuế và xử lý nợ đọng; đồng thời, đôn đốc ngành thuế thực hiện đề án xử lý và thu hồi nợ đọng thuế.

Cục Thuế tỉnh cho biết, để hoàn thành nhiệm vụ thu đã được giao, trong tháng còn lại của năm 2018, ngành thuế đã thực hiện tốt các giải pháp tập trung tối đa nguồn lực cho công tác thu ngân sách, trong đó tăng cường công tác quản lý nợ thuế; thực hiện tốt công tác thu NSNN năm 2018, đơn vị cũng đã có biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế đối với người nộp thuế có khả năng thu lớn, mới phát sinh.

Tuy nhiên, do hoạt động sản xuất kinh doanh của một số DN có đóng góp số thu lớn còn khó khăn, kết hợp diễn biến thời tiết phức tạp nên ước tính cả năm có 7/16 khoản thu không đạt DT.

Cụ thể, thu từ khu vực DNNN trung ương đạt 190 tỷ đồng, bằng 69,1% DT. Nguyên nhân là do thiếu nước phục vụ sản xuất cho các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh, sản lượng điện giảm đã ảnh hưởng lớn đến số thu nộp ngân sách (giá trị gia tăng của ngành điện chiếm khoảng 3% tổng sản phẩm trên địa bàn); thu từ DNNN địa phương đạt 220 tỷ đồng, bằng 88% DT do một số DN lớn có số thu nộp giảm như Công ty CP Quản lý đường bộ và xây dựng công trình Thừa Thiên Huế, Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế, Công ty TNHH 1 thành viên Phong Điền; thu ngoài quốc doanh ước đạt 1.095 tỷ đồng chỉ bằng 92,8% DT, tăng 7,7% so với cùng kỳ do DT thu giao ở mức khá cao, hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN thủy điện tăng trưởng thấp…

Theo Sở Tài chính, ngoài ra, ước tính 9/16 khoản thu còn lại đạt và vượt DT. Kết quả thu ngân sách cho thấy thu nội địa những năm gần đây tăng rất thấp (năm 2018 tăng 3% so với năm 2017; từ năm 2016 trở về trước tăng bình quân 10%/năm). Giai đoạn trước đây, ngân sách địa phương hưởng không có năm nào hụt thu cân đối nhưng năm 2017 hụt thu 342 tỷ đồng và dự kiến năm 2018 khoảng 136 tỷ đồng.

Với ước thu như trên, dự kiến phần ngân sách tỉnh hưởng sẽ hụt 136 tỷ đồng. Do vậy, UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh sử dụng nguồn dự phòng còn lại 34 tỷ đồng; nguồn sự nghiệp y tế 102 tỷ đồng. Ngân sách tỉnh hụt thu khá lớn nên khó có nguồn hỗ trợ xử lý hụt thu cho các huyện.

UBND tỉnh đã yêu cầu UBND các huyện có giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính- ngân sách của địa phương những tháng cuối năm 2018. Trường hợp hụt thu, phải chủ động phương án điều hành chi ngân sách huyện, xã phù hợp, hạn chế thấp nhất tác động đến việc thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH.

Tiến độ giải ngân các dự án chậm

Năm 2018, tổng chi ngân sách địa phương HĐND tỉnh giao là 9.975 tỷ đồng. Cả năm ước đạt khoảng 9.462 tỷ đồng, gần bằng 95% dự toán. Tiến độ giải ngân các dự án đầu tư còn khá chậm. Cụ thể, tổng chi thanh toán vốn đầu tư từ các nguồn 10 tháng chỉ đạt 1.420 tỷ đồng, bằng 47,5% dự toán. Nguyên nhân là do khó khăn trong công tác thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công và giải ngân của các dự án.

Bài, ảnh: Nguyễn Khánh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP