12/08/2014 - 03:13

Điều chỉnh, bổ sung mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

TTH - UBND tỉnh đã có Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh quản lý. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 17/8/2014.

Theo đó, điều chỉnh mức giá 10 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã có tại Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh; trong đó tăng giá 6 dịch vụ; giảm giá 4 dịch vụ. Bổ sung mức giá 63 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mới chưa có tại Quyết định số 41.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước thuộc tỉnh không được thu thêm bất cứ chi phí nào của người bệnh ngoài các chi phí đã tính trong cơ cấu giá được phê duyệt nêu trên.
Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP