22/07/2015 - 19:21

Định hướng công tác tuyên truyền đến đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy

TTH - Chiều 22/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên, nhằm thông tin một số tình hình thời sự trong nước, thế giới thời gian qua và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới đến đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy và lãnh đạo các đơn vị, ban, ngành liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị được thông tin về kết quả chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội và một số nội dung quan trọng khác. Nhiệm vụ thời gian tới là đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; tiếp tục quán triệt, triển khai hội nghị Trung ương lần thứ 11 (khóa XI); tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, mọi tầng lớp Nhân dân kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII; những giải pháp của Quốc hội, Chính phủ về kinh tế - xã hội năm 2015; kết quả Đại hội Đảng các cấp; Đại hội thi đua yêu nước tỉnh; công tác thông tin đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong thời gian qua.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP