Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

12/03/2021 - 10:09

Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra các định hướng lớn bao quát những vấn đề phát triển quan trọng của đất nước trong giai đoạn 2021-2030.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP