16/10/2015 - 09:45

DN Trung ương phải sáng tạo, nắm bắt cơ hội

TTH.VN - Trong hai ngày 14-15/10, Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (Đảng bộ Khối) lần thứ II đã họp và bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới. Tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng ủy Khối.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Đảng bộ Khối đã đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế đất nước. Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã đảm bảo vai trò nòng cốt, then chốt của kinh tế nhà nước. Đây là lực lượng quan trọng để Đảng, Chính phủ điều tiết nền kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển đất nước.

Tuy đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nhưng việc tái cơ cấu khối doanh nghiệp (DN) trung ương còn chậm, có nơi trách nhiệm chưa cao, chưa quyết liệt. Đồng thời, DN tăng trưởng thấp, chưa xứng với tiềm năng được đầu tư, một số DN thua lỗ, yếu kém quản lý, gây thất thoát tài sản nhà nước. 

Ngoài ra, công tác cán bộ còn một số hạn chế, việc phát hiện cán bộ sai phạm còn chậm. Thủ tướng nhấn mạnh, đất nước và kinh tế nước nhà đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức, đặc biệt khi tham gia các hiệp định kinh tế, thương mại, như: TPP, FTA với Hàn Quốc, EU... đòi hỏi mỗi DN trong Khối phải nâng cao năng lực, sáng tạo hơn nữa để nắm bắt cơ hội, biến khó khăn thành thuận lợi.

Thủ tướng yêu cầu Đảng bộ Khối chủ động, sáng tạo hơn nữa trong việc triển khai các nghị quyết của trung ương cũng như của Đảng bộ, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Đồng thời, kiểm tra, giám sát, đặc biệt trong công tác cán bộ, thực hiện đầu tư, quản lý tài chính; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đặc biệt giám sát hiệu quả người đứng đầu DN và cấp ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ Khối đề ra mục tiêu giai đoạn 2015-2020 tăng doanh thu bình quân từ 7,5-8%/năm, nộp ngân sách tăng trên 5%/năm, lợi nhuận trước thuế tăng từ 8-10%/năm; thu nhập lao động tăng trên 5%/năm... Đại hội làm việc đến hết ngày 15/10.

Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã bầu ông Bùi Văn Cường (nguyên Bí thư Đảng ủy Khối) tái cử Bí thư Đảng ủy Khối khóa III. Đại hội cũng đã bầu 46 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời bầu 27 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyến đi dự Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Theo Tiền Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP