Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

16/10/2021 - 06:45

KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH KIỂM TRA ĐẢNG (16/10/1948 - 16/10/2021)

Đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

TTH -
Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành kiểm tra Đảng, thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy và UBKT các cấp luôn phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động tham mưu, đề xuất và tổ chức nhiều nhiệm vụ do Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy giao, nhất là thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) trong Đảng.

Đội ngũ ngành Kiểm tra Đảng của tỉnh trong ngày đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (Ảnh chụp trước thời điểm bùng phát dịch COVID-19)

Tạo chuyển biến 

Cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở, UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp trong tỉnh thường xuyên tăng cường công tác KTGS tổ chức Đảng và đảng viên (TCĐ và ĐV). Nhờ vậy, đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các TCĐ và ĐV vi phạm.

Tuy nhiên, từ thực tế và đi sâu phân tích, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy, vẫn còn nhiều đơn vị UBKT ở cơ sở chưa chủ động khảo sát nắm tình hình kiểm tra TCĐ và ĐV khi có dấu hiệu vi phạm; chưa chú trọng KTGS trên các lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra sai phạm; tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, nhất là kiểm tra, xử lý cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy. Các cấp ủy Đảng có nơi, có lúc chưa tạo điều kiện thuận lợi để UBKT thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Điều lệ Đảng...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và không ngừng nâng cao chất lượng KTGS, UBKT Tỉnh ủy đã chủ động, tích cực xây dựng và triển khai thực hiện 2 đề án lớn liên quan đến nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS của UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh (gọi tắt là Đề án 04, ban hành ngày 4/11/2016) và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra TCĐ và ĐV khi có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Đề án 07, ban hành ngày 16/4/2019). Đây là bước “đột phá” của UBKT Tỉnh ủy nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS trong Đảng.

Bước “đột phá” được thể hiện khi mới đây, tại kỳ họp thứ 12, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đảng viên bằng hình thức khiển trách đối với ông Cung Trọng Cường, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghiệp Huế. Ông Cường đã vi phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Dự án xây dựng cơ sở 2 Trường cao đẳng Công nghiệp Huế (thời điểm ông Cường đảm nhận chức vụ Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghiệp Huế).

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét báo cáo của Đoàn giám sát UBKT Tỉnh ủy đối với Đảng ủy Đại học Huế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị; Chương trình hành động 69-CTr/TU, ngày 03/02/2020 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

UBKT Tỉnh ủy nhận thấy, về cơ bản, Đảng ủy Đại học Huế đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt nội dung được giám sát. Tuy nhiên, vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế cần phải khắc phục. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Đại học Huế phát huy những ưu điểm và kết quả đạt được, nghiêm túc tiếp thu và có kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được nêu ra, tiếp tục nỗ lực phấn đấu để quyết tâm thực hiện mục tiêu phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Hoàng Nhất Đông chia sẻ: “Quá trình thực hiện 2 đề án thời gian qua cho thấy, đã tạo được sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và tổ chức thực hiện trong công tác KTGT đối với UBKT các cấp từ tỉnh đến cơ sở”.

Bám cơ sở 

Trước yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho ngành kiểm tra Đảng của tỉnh, thời gian tới, UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp trong tỉnh xác định, phải tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác KTGS để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý TCĐ và ĐV vi phạm. Trong đó, một trong những lĩnh vực được UBKT từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chính là phòng, chống tham nhũng, nhất là “tham nhũng vặt”.

Thực tế các vụ việc thời gian qua cho thấy, ở lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên môi trường, quản lý, sử dụng ngân sách hay mua sắm tài sản công… tình trạng “tham nhũng vặt” còn xảy ra.

“Công tác KTGS cần phải chủ động, tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện hơn nữa. Đội ngũ công tác trong ngành kiểm tra Đảng phải luôn bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình để kịp thời kiểm tra, ngăn ngừa TCĐ và ĐV vi phạm. Bên cạnh đó, thực hiện việc xem xét, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; xem xét, kết luận, xử lý và đề nghị xử lý kỷ luật kịp thời đối với TCĐ và ĐV vi phạm. UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp trong tỉnh tăng cường kiểm tra, rà soát các TCĐ và ĐV có liên quan theo Kết luận 335/KL–TTCP, ngày 4/3/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi; quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phạm Thị Minh Huệ khẳng định,  những kết luận KTGS TCĐ và ĐV đều được phổ biến công khai tại các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy.

Tại buổi làm việc với UBKT Tỉnh ủy vào tháng 8/2021, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đề nghị, UBKT Tỉnh ủy tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế phối hợp giữa UBKT và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng; xử lý dứt điểm và xử lý nghiêm các TCĐ và ĐV vi phạm; nâng cao trình độ cán bộ làm công tác KTGS một cách toàn diện, tinh thông nghiệp vụ chuyên môn. UBKT các cấp phải theo hướng sát với cơ sở, xác định nội dung, đối tượng trọng tâm KTGS là những ngành, lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm; chú trọng địa bàn, khu vực, đơn vị phức tạp mất đoàn kết nội bộ, nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo; gắn kiểm tra tổ chức đảng với trách nhiệm của ĐV là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ chủ chốt Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Bài, ảnh: ANH PHONG

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP