20/01/2022 - 17:10

Đoàn cơ sở Cục Thuế: 9 chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2021 đều đạt và vượt

TTH.VN - Ngày 20/1, Đoàn cơ sở Cục Thuế đã tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Thuế tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đơn vị được Tỉnh Đoàn chọn làm Đại hội điểm cấp cơ sở.

Ra mắt BCH Đoàn cơ sở Cục Thuế nhiệm kỳ 2022-2027

Đoàn cơ sở (ĐCS) Cục Thuế tỉnh thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 chi đoàn của các chi cục thuế và Chi đoàn Cơ quan Cục Thuế tỉnh vào đầu năm 2020 với hơn 163 đoàn viên. Theo đó, 9 chỉ tiêu đề ra tại Đại hội Đoàn khóa I, nhiệm kỳ 2020-2022 đều đạt và vượt. Trong đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên Đoàn cơ sở đã có 52 đề tài sáng kiến cải tiến trong công tác chuyên môn, được cấp Cục Thuế công nhận vượt 160%; có 25 lượt đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện, vượt 25%.

Nhiệm kỳ 2022-2027, đại hội đưa ra 10 chỉ tiêu quan trọng. Trong đó, phấn đấu 100% tổ chức cơ sở Đoàn, đoàn viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có từ 40-50 đề tài sáng kiến cải tiến trở lên góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị và được Cục Thuế công nhận; bồi dưỡng giới thiệu 60-70 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và phấn đấu có từ 30-35 người được kết nạp Đảng; xây dựng ít nhất 2 công trình, phần việc thanh niên gắn với hoạt động của cơ quan; 2 công trình, phần việc thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại hội cũng bầu Ban chấp hành Đoàn cơ sở Cục Thuế nhiệm kỳ 2022-2027 với 15 thành viên và Ban thường vụ với 5 thành viên trong đó có 1 bí thư và 2 phó bí thư.

Tin, ảnh: Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP