06/07/2022 - 14:19

Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ VIỆT NAM tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027

Đoàn kết, đổi mới, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh

TTH - Với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Hội Chữ thập đỏ Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh và phát huy tốt hơn nữa vai trò điều phối nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo.

Tập huấn kỹ năng xử lý sơ cấp cứu cho giáo viên trường học. Ảnh: Hội Chữ thập đỏ Quảng Điền

Hướng về cơ sở

Năm năm qua, được sự quan tâm của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, sự lãnh đạo của cấp ủy, tạo điều kiện của chính quyền các cấp và sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, các cấp Hội Chữ thập đỏ Thừa Thiên Huế đã có nhiều đóng góp tích cực trong sự phát triển của tỉnh nhà. Toàn tỉnh hiện có 11 Hội Chữ thập đỏ cấp huyện và có 34.026 hội viên đang sinh hoạt tại 2.543 chi hội. Bên cạnh lực lượng hội viên, các Hội cơ sở còn tập trung phát triển đội ngũ tình nguyện viên Chữ thập đỏ theo xu thế của thế giới. Đến nay, số lượng tình nguyện viên trong toàn tỉnh đã lên đến 5.759 người.

Hội Chữ thập đỏ toàn tỉnh đã chú trọng kiện toàn, củng cố và nâng cao trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cán bộ hội các cấp. Đồng thời, chú trọng xây dựng và thực hiện quy chế, lề lối làm việc, đổi mới nội dung và phương pháp làm việc ngày càng phù hợp với hoạt động của hội trong tình hình mới. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong hệ thống tiếp tục được tăng cường và đổi mới theo hướng năng động, hiệu quả, cụ thể; trong đó, chú trọng giải quyết các vấn đề thực tế, cấp thiết của tổ chức Hội, ưu tiên hướng về cơ sở gắn với các hoạt động trợ giúp người nghèo.

Các nhiệm vụ trọng tâm được các cấp hội xác định cụ thể từ đầu nhiệm kỳ và theo từng năm phù hợp với tình hình thực tế để triển khai chỉ đạo kịp thời, hiệu quả. Hoạt động của các cấp hội ngày càng đi vào chiều sâu và thể hiện được trách nhiệm của tổ chức, chủ động tham gia các hoạt động xã hội. Qua đó, thực hiện có hiệu quả chức năng chăm lo hỗ trợ nhân đạo với người dễ bị tổn thương, lan tỏa tinh thần nhân ái vì cộng đồng. Từ trong các phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình hoạt động hiệu quả và nhiều tấm gương cán bộ, hội viên tận tụy, khích lệ các tầng lớp nhân dân đoàn kết, chia sẻ. Với những đóng góp ý nghĩa đó, Tỉnh hội Chữ thập đỏ được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng Cờ thi đua 3 năm liên tiếp; được UBND tỉnh đề nghị Chính phủ tặng cờ tập thể xuất sắc năm 2021 và nhiều cá nhân, tập thể được tặng bằng khen.

Luôn đổi mới

Những năm tới, biến đổi khí hậu, thiên tai dịch bệnh và nhất là hậu quả của đại dịch COVID-19 tiếp tục sẽ là những khó khăn, thách thức đối với công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ của tỉnh. Nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến người dân và cán bộ, hội viên cần tiếp tục được quan tâm, như: tình trạng thiếu việc làm; tỷ lệ hộ nghèo và số người cần trợ giúp tăng cao; nhiều cán bộ Hội Chữ thập đỏ cơ sở kiêm nhiệm, biến động; kỹ năng công tác hội của cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới… Phát huy những kết quả đạt được, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh xác định rõ mục tiêu đoàn kết, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chuyên nghiệp, phát huy vai trò điều phối nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững của tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2022-2027, Tỉnh hội Chữ thập đỏ Thừa Thiên Huế xác định rõ 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả 6 nhóm chỉ tiêu cơ bản về công tác xã hội, phòng ngừa, ứng phó thảm họa, chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng động, tổ chức hội… Trong đó, tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức hội, Tỉnh hội tập trung xây dựng lực lượng cán bộ làm công tác nhân đạo chất lượng, hệ thống tổ chức hội vững mạnh, đặc biệt là các chi hội trường học, khu dân cư. Tích cực phát triển nhanh, vững chắc tổ chức Chữ thập đỏ trong các tổ chức xã hội theo tinh thần Chỉ thị 43 của Trung ương Đảng. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy và chính quyền cơ sở, giúp hội cơ sở phát hiện, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Với các ban, ngành, đoàn thể liên quan, Tỉnh hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng tăng cường phối hợp với bằng các đề án, kế hoạch cụ thể về xây dựng và phát triển tổ chức hội. Luôn đổi mới phương thức hoạt động, gắn hoạt động của Hội với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và xem đây là khâu then chốt mang tính bền vững, có thực lực, thực chất.

Một số chỉ tiêu cơ bản đặt ra trong nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội Chữ thập đỏ Thừa Thiên Huế, gồm: 100% cán bộ hội các cấp được tập huấn về công tác hội ít nhất 2 lần/nhiệm kỳ; mỗi hội cấp huyện thành lập ít nhất 1 đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ; vận động 100.000 suất quà cho phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; xây dựng 20 nhà tình thương Chữ thập đỏ trong một năm do các cấp hội đóng góp; tặng 1.000 suất học bổng cho học sinh nghèo, hiếu học; 100% tổ chức hội các cấp dự trữ tiền, hàng cần thiết để ứng phó khi thiên tai xảy ra; 100% huyện, thị, thành hoàn thành chỉ tiêu hiến máu tình nguyện hàng năm…

TRẦN VĂN NHÂN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP