22/04/2017 - 08:38

Đoàn kết, nỗ lực vì sự phát triển của Đảng bộ

TTH - Tùy theo chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp, các TCCSĐ đã và đang thực hiện các giải pháp để góp phần xây dựng Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh ngày càng lớn mạnh, gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Dương Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viễn thông Thừa Thiên Huế:

Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo

Mục tiêu của Viễn thông Thừa Thiên Huế (VNPT) là không ngừng cải tiến sáng kiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ, đảm bảo thông tin liên lạc, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của Nhân dân. Vì vậy, Đảng ủy luôn tăng cường lãnh, chỉ đạo các chi, đảng bộ, cán bộ, đảng viên tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, lấy hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để đánh giá chất lượng công việc của cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng. Đảng ủy xác định, việc xây dựng hạ tầng theo hướng hiện đại là cơ sở giúp cho tỉnh có điều kiện phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Ông Đỗ Văn Đính, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công ty TNHH NN MTV Quản lý khai thác Công trình Thủy lợi Thừa Thiên Huế

Học Bác cách tiết kiệm

Với một công ty kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau, việc làm thế nào để tiết kiệm chi phí vật tư, nhân công, tăng doanh thu cho đơn vị là vấn đề luôn đặt ra cho Đảng ủy và lãnh đạo công ty. Từ yêu cầu đó, nhiều năm qua, Đảng ủy công ty đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động tích cực đăng ký và học tập tấm gương của Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Phong trào học tập và làm theo Bác đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đông đảo cán bộ, công nhân viên, người lao động của công ty, tạo động lực để nâng cao năng suất lao động, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Bằng việc tiết kiệm các chi phí, mỗi năm đơn vị tiết kiệm từ 200 – 300 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dệt - May Huế:

Giải quyết hài hòa 3 lợi ích

Từ ngày thành lập chỉ với hơn 20 đảng viên, đến nay, Đảng bộ Công ty cổ phần Dệt - May Huế đã lớn mạnh, có 18 chi, đảng bộ trực thuộc với 312 đảng viên, thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo 5 doanh nghiệp thành viên. Người đứng đầu của 5 doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ đều giữ cương vị bí thư, cấp ủy các chi bộ, đảng bộ, nên các hoạt động liên quan đến công tác Đảng, đoàn thể và hoạt động sản xuất kinh doanh được thuận lợi. Đảng ủy cùng các chi, đảng bộ trực thuộc luôn cùng doanh nghiệp duy trì, giải quyết hài hòa 3 lợi ích: Nhà nước, cổ đông và người lao động. Nhờ vậy, nhiều năm qua công ty luôn ổn định công ăn việc làm cho 8 ngàn lao động với mức thu nhập bình quân trên 7 triệu đồng/người/tháng và chưa bao giờ xảy ra tình trạng tranh chấp lao động.

Tâm Anh (thực hiện)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP