29/05/2017 - 22:15

Đoàn khảo sát của Trung ương làm việc với Thị ủy Hương Thủy

TTH - Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương do bà Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thị ủy Hương Thủy sáng 29/5.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11- NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, tỷ lệ nữ trong cấp ủy, HĐND ở thị xã được nâng lên so với trước; đội ngũ cán bộ nữ là lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị, nhất là cấp trưởng, phó có nhiều triển vọng; vị thế của phụ nữ ngày càng được khẳng định trong đời sống xã hội...

Tại buổi làm việc, bà Ngô Thị Doãn Thanh đánh giá cao những nỗ lực của Hương Thủy trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết; đồng thời, lưu ý thị xã cần tuyên truyền tốt hơn công tác phụ nữ trong giai đoạn mới; tiếp tục khắc phục hạn chế trong nhận thức về giới cũng như đẩy mạnh việc tuyên truyền các nội dung luật liên quan đến phụ nữ; quan tâm hơn nữa công tác quy hoạch và đào tạo, bố trí cán bộ nữ sau quy hoạch; đổi mới nội dung các hoạt động để thu hút hội viên, tạo cơ hội để hội viên được rèn luyện và trưởng thành, nhất là tiếp tục động viên phụ nữ tích cực học tập, nâng cao trình độ, vượt lên cảm giác tự ti, mặc cảm...

ĐỒNG VĂN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP