29/02/2012 - 16:41

Đoàn thanh niên Cơ quan Đại học Huế tiến hành Đại hội VI, nhiệm kỳ 2012-2014

TTH - Đoàn Cơ quan Đại học Huế (ĐHH) đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2012 - 2014 vào ngày 28/2.

Nhiệm kỳ 2010 - 2012, Đoàn Cơ quan ĐHH đã có nhiều hoạt động tích cực với các phong trào xung kích trong lao động sáng tạo, thực hiện cải cách hành chính, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và hội nhập quốc tế; triển khai có hiệu quả phong trào “đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội trong ĐHH tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao sôi nổi, tạo nhiều sân chơi bổ ích. Đoàn đã giới thiệu cho Đảng 20 đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp, trong đó có 6 cán bộ đã được kết nạp vào Đảng. Nhiệm kỳ 2012 - 2014, Đoàn Cơ quan ĐHH phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, lòng yêu nước cho đoàn viên, thanh niên; động viên, khuyến khích đoàn viên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; làm chủ khoa học công nghệ; góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng giáo dục của ĐHH.  

Thanh Vân
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP