08/08/2015 - 16:10

Doanh nghiệp châu Âu muốn gia tăng đầu tư và nhân sự tại Việt Nam

TTH.VN - Đa số doanh nghiệp châu Âu cho biết họ dự định tăng đầu tư và nhân sự vào Việt Nam

Kết quả khảo sát chỉ số môi trường kinh doanh quý 2 do Phòng Thương mại và Công nghiệp châu Âu EuroCham thực hiện với các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam cho thấy niềm tin kinh doanh, triển vọng và kỳ vọng vào tương lai của doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam tiếp tục tăng so với quý trước.

Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) được EuroCham thực hiện hàng quý nhằm đánh giá cảm quan kinh doanh của các công ty Châu Âu đang hoạt động tại Việt Nam. Chỉ số này báo hiệu sớm những bước ngoặt trong hoạt động kinh tế và theo dõi sự thay đổi của niềm tin kinh doanh.

Theo đó, trong quý 2 năm 2015 chỉ số tăng đạt mức 77, tăng từ mức 75 quý trước. Kết quả này cho thấy xu hướng tăng ổn định từ hai quý trước được hình thành, các doanh nghiệp Châu Âu tham gia khảo sát thể hiện sự gia tăng niềm tin vào môi trường tại Việt Nam. “Chúng tôi tin rằng kết quả này có liên quan tới việc kết thúc Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (VN-EU FTA)”, ông Michael Behrens, Phó Chủ tịch EuroCham nhận xét.

Niềm tin kinh doanh tiếp tục tăng ổn định

Khi được hỏi doanh nghiệp nhận định như thế nào về tổng quan môi trường kinh doanh, 57% trả lời “tốt”, chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số phản hồi, tăng đáng kể so với 45% của quý trước. Lớn thứ hai là các doanh nghiệp phản hồi “trung bình”, chiếm 27% (giảm nhẹ so với 31% quý trước). “xuất sắc”, “không tốt ”, “rất xấu” chỉ ở mức một con số, lần lượt là 6%, 8% và 3%.

Phần lớn phản hồi, cũng như quý trước, tiếp tục nhận định triển vọng kinh doanh là: “tích cực” nhưng số lượng thì giảm từ 57% còn 55% quý này. Nhóm thứ hai, chiếm 27% phản hồi “trung bình” (giảm so với 30% quý trước). Số lượng phản hồi còn lại bao gồm 8% kì vọng môi trường kinh doanh sẽ “xuất sắc” và 8% kỳ vọng “Xấu”, 1% nhận định “Rất xấu”.

52% phản hồi mong đợi triển vọng kinh tế vĩ mô ổn định và phát triển, giảm so với 63% của quý trước. Số lượng doanh nghiệp nhận đình tình hình “không thay đổi” tăng từ 25% lên 33%. Số lượng doanh nghiệp nhận định môi trường kinh tế vĩ mô tiếp tục “suy thoái” tăng nhẹ từ 12% lên 14%.

Tỷ lệ lạm phát được dự đoán sẽ giảm

Các doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng 6 tháng tới tỷ lệ lạm phát sẽ giảm. Theo dự đoán của các doanh nghiệp, tỷ lệ lạm phát còn 3.4% so với 5.25% quý trước.

Tuy nhiên vẫn có đến 2/3 số lượng doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết tỷ lệ lạm phát sẽ ảnh hưởng nhẹ đến việc kinh doanh của họ trong những tháng sáp tới và 19% (gần 1/5) lo ngại tỷ lệ lạm phát ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh. 15% còn lại cho rằng không có ảnh hưởng đáng kể do tỷ lệ lạm phát gây ra.

Doanh nghiệp muốn tăng đầu tư và nhân sự tại Việt Nam

Tham gia khảo sát về kế hoạch nhân sự, 48% doanh nghiệp (chiếm tỷ lệ lớn nhất) cho biết họ dự định tăng nhẹ số lượng nhân viên, trong khi đó 35% doanh nghiệp cho biết họ sẽ duy trì số lượng hiện tại.

Kết quả khảo sát kế hoạch nhân sự phản ánh đúng kế hoạch đầu tư trung hạn của các doanh nghiệp. Đa số doanh nghiệp (chiếm 41%) tham gia khảo sát cho biết họ dự định tăng nhẹ đầu tư vào Việt Nam. Sau đó, là số lượng doanh nghiệp có kế hoạch duy trì mức đầu tư hiện tại, chiếm 39%.

Chiếm tỷ lệ lớn nhất (55%) là doanh nghiệp tham gia khảo sát kì vọng số lượng đơn hàng/doanh thu tăng nhẹ. 21% doanh nghiệp dự đoán số lượng đơn hàng/doanh thu sẽ không thay đổi.

Nhân Trí (Theo VOV)
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP