28/01/2018 - 14:28

Doanh nghiệp huy động 30,2 triệu tỷ đồng vào sản xuất, kinh doanh 

Theo kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2017 do Tổng cục Thống kê thực hiện, tính đến 1/1/2017, tổng nguồn vốn được huy động vào sản xuất kinh doanh của khu vực doanh nghiệp là 30,2 triệu tỷ đồng.

Bình quân giai đoạn 2012-2017 mỗi năm khu vực này thu hút thêm 15,2% nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP