Kinh tế Kinh tế

16/09/2017 - 10:50

Doanh nghiệp nhỏ và vừa: Động lực tăng trưởng kinh tế và đổi mới khu vực

Bộ trưởng các nước thành viên APEC và chuyên gia kinh tế cùng nhận định rằng, các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay đang thực sự là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đổi mới cho khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa lần thứ 24 được tổ chức tại TPHCM sáng 15/9, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã nhấn mạnh vai trò của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME).

Theo thống kê, các doanh nghiệp SME hiện nay đang thực sự là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đổi mới cho khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. SME chiếm khoảng 97% số doanh nghiệp, tạo ra 60% việc làm và quan trọng hơn là nguồn động lực cho tăng trưởng, đổi mới và sáng tạo cho các nền kinh tế APEC.

Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa lần thứ 24 được tổ chức tại TPHCM

Nhiều hàng hoá sáng tạo và dịch vụ của SME và những doanh nghiệp startup đã đem lại những giá trị gia tăng rất lớn, hiệu quả cao, làm thay đổi nhiều quan niệm và sản phẩm truyền thống hiện nay, tạo điều kiện cho cuộc sống văn minh hơn, thuận lợi hơn.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, trong những năm gần đây, nền kinh tế thế giới đang tiến tới, trở thành nền kinh tế công nghệ số với vai trò ngày càng tăng của tri thức và công nghệ.

Mô hình phát triển cũ dựa trên khai thác nguồn tài nguyên sẵn có đã trở nên không ổn định, kém hiệu quả và không bền vững.

"Chúng ta thực sự cần chuyển sang mô hình mới, động lực mới dựa trên đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định, với những bước tiến mạnh mẽ của công nghệ kỹ thuật số, sự biến đổi không ngừng của nền kinh tế thế giới, những cơ hội và điều kiện phát triển mới cho SME, đang đặt ra yêu cầu đối với các cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; đòi hỏi các cơ quan này phải theo kịp xu thế của thời đại kỹ thuật số, tạo ra môi trường thuận lợi và áp dụng các phương pháp hỗ trợ hợp lý để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và phát triển các doanh nghiệp.

Theo thống kê, các doanh nghiệp SME hiện nay đang thực sự là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đổi mới cho khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: Nguyễn Tuyền

"Phải tăng cường khả năng cạnh tranh và đổi mới của SME trong thời đại kỹ thuật số. Phải thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp và đưa ra các sáng kiến đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trong tương lai giữa các cơ quan hỗ trợ SME để các doanh nghiệp này thực sự là một động lực mới, tạo ra xung lực mới cho sự phát triển bền vững của các nền kinh tế APEC", Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói.

Theo Dân trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP