26/08/2015 - 18:11

Doanh số thu nợ của Ngân hàng Chính sách - Xã hội tỉnh tăng 90 tỷ đồng

TTH - Báo cáo kết quả hoạt động tín dụng trong năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015 của Ngân hàng Chính sách-Xã hội (VBSP) Chi nhánh tỉnh với Đoàn giám sát của UBMTTQVN tỉnh trong sáng 26/8, Phó Giám đốc VBSP Chi nhánh tỉnh, ông Văn Đức Thọ cho hay, tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm đạt hơn 128 tỷ đồng, tăng 7,7% và đạt 60% kế hoạch năm.

Tổng dư nợ 1.800 tỷ đồng tính đến 30/6/2015. Nợ quá hạn giảm từ 1,29% đầu năm 2014 xuống còn 0,25% tính đến thời điểm hiện nay. Doanh số cho vay đạt 476 tỷ đồng, tăng 83 tỷ đồng. Doanh số thu nợ 347 tỷ đồng, tăng 90 tỷ đồng và bằng 135% so với cùng kỳ năm trước.

Lãnh đạo VBSP Chi nhánh tỉnh cũng thừa nhận, một số hộ vay còn ỷ lại, trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước là do công tác tuyên truyền còn hạn chế. Ngoài tuyên truyền về các chính sách, cần tăng cường tuyên truyền về trách nhiệm, nghĩa vụ của hộ vay để nâng cao hiệu quả trả nợ…

Tâm Huệ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP