Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

02/02/2016 - 15:23

Dốc sức chuẩn bị để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu cả hệ thống chính trị phải đoàn kết thống nhất, tăng cường phối hợp, tập trung dốc sức chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử.

Sáng 2/2, tại nhà Quốc hội ở thủ đô Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, các Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là sự kiện chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt chính trị pháp lý dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Đây là cơ hội để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Đây cũng là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong năm 2016. Bộ Chính trị khoá XI đã ban hành Chỉ thị số 51-CT/TW, trong đó yêu cầu cả hệ thống chính trị phải đoàn kết thống nhất, tăng cường phối hợp, tập trung dốc sức chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi cùng các đại biểu tham dự Hội nghị

Tiếp đó, Chính phủ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, ngành, các cấp và các địa phương đã khẩn trương ban hành các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kế hoạch hướng dẫn, tổ chức triển khai công tác bầu cử theo đúng yêu cầu quy định và tiến độ đề ra.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Hội nghị hôm nay do Bộ Chính trị tổ chức nhằm quán triệt và triển khai thi hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, kế hoạch triển khai, các thông báo, hướng dẫn về công tác bầu cử. Hội nghị lần này quán triệt tinh thần đổi mới cả về tư duy, tổ chức và hoạt động của cả hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Toàn cảnh Hội nghị

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu: Ngay sau Hội nghị, các cấp uỷ, các tổ chức Đảng, các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 và thực hiện tốt nhất phương hướng, nhiệm vụ của cuộc bầu cử, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đạt kết quả tốt nhất và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Bầu cử


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP