Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

31/12/2020 - 15:12

Đổi mới công tác dân vận theo hướng thiết thực, gắn với Nhân dân

TTH.VN - Sáng 31/12, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn chủ trì tại điểm cầu của tỉnh 

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự và chỉ đạo hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chủ trì tại điểm cầu Ban Dân vận Trung ương. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, công tác dân vận luôn bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực. Qua đó, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, tạo sự đồng bộ, hiệu quả hơn trong công tác dân vận.

Bên cạnh chỉ ra những kết quả đạt được trong năm 2020, năm 2021, công tác dân vận của Đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu; xây dựng, triển khai chương trình hành động; tăng cường sự phối hợp; nắm chắc tình hình Nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội; kiện toàn tổ chức, bộ máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận theo hướng đổi mới, thiết thực, gắn với Nhân dân; sớm nghiên cứu xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, lắng nghe, phản ánh, giám sát việc giải quyết kiến nghị của Nhân dân; quan tâm kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy; đào tạo bồi dưỡng cán bộ người làm công tác dân vận...

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và năm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Do vậy, Ban Dân vận từ Trung ương đến cơ sở xác định, nhiệm vụ trong tâm là đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ trực tiếp của Nhân dân; tiếp tục nắm bắt tình hình của Nhân dân; nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP