Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

02/12/2020 - 19:15

Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng chính xác, kịp thời

TTH.VN - Nội dung này được khối thi đua, khen thưởng các huyện, thị xã và TP. Huế (gọi tắt là khối thi đua) đề ra tại hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng khối huyện, thị xã và TP. Huế năm 2020 do UBND TP. Huế tổ chức chiều 2/12.

TUV, Chủ tịch UBND TP. Huế, Trưởng khối thi đua Hoàng Hải Minh phát biểu tại hội nghị

Tham dự có TUV, Chủ tịch UBND TP. Huế, Trưởng khối thi đua Hoàng Hải Minh; Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh Phan Đỗ Quốc Hùng; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã.

Năm 2020 diễn ra trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức, dịch bệnh COVID-19, biến đổi khí hậu với liên tiếp các đợt bão lũ. Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh, các đơn vị trong khối đã triển khai đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt các giải pháp để vừa phòng chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai, bảo đảm sức khỏe người dân, vừa phòng chống suy giảm kinh tế và giữ vững ổn định xã hội. Đây là sự nỗ lực, đoàn kết, đồng sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị.

Ngay từ đầu năm 2020, khối thi đua đã tổ chức ký kết giao ước thi đua, thống nhất các tiêu chí, bảng điểm, phương pháp chấm điểm thi đua của khối và đánh giá các đơn vị qua 4 nội dung, đó là thực hiện tốt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị; thực hiện tốt công tác giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, phòng chống tham nhũng lãng phí, thực hiện công tác an ninh - quốc phòng, quản lý tài nguyên, môi trường; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng.

Sau phần thảo luận và chấm điểm từng đơn vị, khối thi đua bình chọn 3 đơn vị được nhận Cờ thi đua năm 2020, gồm các huyện: Phú Vang, Quảng Điền và Nam Đông. Hội nghị cũng đã chọn Trưởng khối thi đua năm 2021 là thị xã Hương Trà, Phó trưởng khối là huyện Phú Lộc.

Năm 2021, khối thi đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, như, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch. Một số chỉ tiêu phấn đấu đã được đề ra, như đảm bảo đời sống nhân dân, phòng ngừa dịch bệnh, thiên tai; chung sức đồng lòng, đoàn kết phát triển kinh tế xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển của cả tỉnh... 

Tin, ảnh: Thanh Hương

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP