31/03/2016 - 19:50

Đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025

TTH - Ngày 31/3, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai đề án Đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025 cho 150 đại biểu đến từ các ban, ngành cấp tỉnh, huyện, thị xã và TP Huế.

Các đại biểu được nghe giới thiệu các chuyên đề: Những nội dung cơ bản của đề án Đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025; vai trò của luật sư trong công tác trợ giúp pháp lý nói chung và trong triển khai đề án, thực trạng công tác trợ giúp pháp lý và triển khai thực hiện đề án tại tỉnh.

Với việc đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025 sẽ tạo điều kiện để người được trợ giúp pháp lý hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý với chất lượng ngày càng tốt hơn.

Hải Huế

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP