Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

17/02/2020 - 05:32

Tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng

Đổi mới, dân chủ từ cấp cơ sở

TTH - Tiếp tục đổi mới, phát huy dân chủ là các “khâu” quan trọng trong công tác chuẩn bị ngay từ cấp cơ sở để tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Phú Vang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, Phú Mậu phát triển vùng trồng hoa tập trung, đạt kết quả tốt

Chuẩn bị từ cơ sở

Theo ông Lê Hữu Minh, Phó ban Tổ chức Huyện ủy Phú Vang, sau khi có Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Chỉ thị số 38 của Tỉnh ủy cụ thể hóa Chỉ thị số 35, đầu tháng 8/2019, Huyện ủy Phú Vang đã sớm triển khai, ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025; bắt tay làm công tác chuẩn bị, thành lập các tiểu ban nhân sự, văn kiện, phục vụ đại hội…

Đảng bộ cơ quan HĐND- UBND huyện, xã Phú Thượng, xã Phú Mỹ, xã Phú Hồ là những đảng bộ lớn, đứng top đầu trong đoàn kết, xây dựng Đảng, phát triển mạnh về kinh tế - xã hội...Vì vậy, Đảng bộ cơ quan HĐND - UBND huyện và Đảng bộ xã Phú Thượng được chọn đại hội điểm; Đảng bộ xã Phú Mỹ và Đảng bộ xã Phú Hồ được chọn đại hội thí điểm bầu trực tiếp các chức danh chủ chốt Bí thư, Phó Bí thư, Ban Thường vụ. Dự kiến ngày 17 và 18/2, Đảng bộ cơ quan UBND-HĐND huyện và Đảng bộ xã Phú Thượng sẽ tiến hành đại hội.

Công tác nhân sự được Huyện ủy Phú Vang chú trọng và chuẩn bị sớm, kỹ lưỡng. Đặc biệt coi trọng việc nâng cao chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý. Tại các đơn vị được chọn đại hội điểm nói riêng, các đơn vị trên địa bàn huyện nói chung đều nghiêm túc thực hiện đúng 5 bước theo quy định để lựa chọn, giới thiệu những người đủ điều kiện, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Phú Thượng, 17 người trong danh sách lựa chọn, giới thiệu để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã trong đại hội sắp tới được tín nhiệm cao, đều có 90% số phiếu trở lên. Tại xã Phú Mỹ, những người được giới thiệu để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã đạt 95% số phiếu trở lên- bà Phạm Thị Diệu Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Phú Mỹ cho biết.

Đổi mới, dân chủ, phát huy trách nhiệm cấp ủy

“Đánh giá đúng thực chất kết quả trong nhiệm kỳ vừa qua, cái gì làm được, chưa làm được; không che giấu khuyết điểm, không thổi phồng thành tích là điểm đổi mới quan trọng trong chuẩn bị tổ chức đại hội. Do đó, sau khi đánh giá những kết quả đã  đạt được, chúng tôi nghiêm túc chỉ rõ: Công tác chuyển đổi cây trồng, vật nuôi trên địa bàn còn chậm; chuyển đổi ngành nghề chưa đảm bảo chỉ tiêu đề ra...

Trên cơ sở rà soát kỹ những điểm cần khắc phục, phát huy những thế mạnh, Phú Mậu có tầm nhìn chiến lược về dự báo tình hình kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ tới, kể cả những năm tiếp theo, có định hướng đúng đắn cơ cấu kinh tế”- ông Nguyễn Văn Giáo, Bí thư Đảng ủy xã Phú Mậu chia sẻ. Đây cũng là cách các đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện bám vào các quy định, yêu cầu tại kế hoạch của Huyện ủy Phú Vang để thực hiện, chuẩn bị tốt cho đại hội sắp tới.

Từ các đơn vị được chọn đại hội điểm, đại hội thí điểm bầu các chức danh, đến toàn bộ các đơn vị trên địa bàn huyện đều tập trung cho công tác chuẩn bị đại hội. “Chúng tôi đã 3 lần tổ chức trưng cầu ý Đảng, ý dân về dự thảo báo cáo chính trị”- ông Nguyễn Văn Giáo cho biết.

Phát huy trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu, từ khi chưa có Chỉ thị 35 và Chỉ thị 38, Huyện ủy Phú Vang đã chỉ đạo chung, định hướng công tác chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị đại hội đảng các cấp. Trên tinh thần đó, cấp ủy các xã, đơn vị họp triển khai chủ động xây dựng chương trình hành động của cá nhân theo quy chế làm việc, để vừa thực hiện tốt trách nhiệm lãnh đạo của cá nhân, vừa làm tốt công tác tham mưu cho công tác chuẩn bị đại hội. Đồng thời, trực tiếp giao nhiệm vụ như trên cho cấp ủy và các Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã.

Theo ông Lê Hữu Minh, việc các Đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả, phát huy trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu..., trong công tác chuẩn bị là nền móng vững chắc cho việc tổ chức thành công, hiệu quả đại hội Đảng bộ các cấp.

Bài, ảnh: Quỳnh Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP