Giáo dục Tin tức giáo dục

17/04/2021 - 10:45

Đổi mới đào tạo báo chí và truyền thông

TTH.VN - Đó là vấn đề được nhiều đại biểu trao đổi, thảo luận tại Hội thảo khoa học “Đổi mới đào tạo báo chí và truyền thông trong bối cảnh hiện nay”. Hội thảo do Trường đại học (ĐH) Khoa học, ĐH Huế phối hợp Hội Nhà báo tỉnh tổ chức vào sáng 17/4.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện các cơ sở đào tạo báo chí trong cả nước

Theo đại diện Khoa Báo chí – Truyền thông, Trường ĐH Khoa học, lĩnh vực báo chí và truyền thông có nhiều thay đổi và phát triển nhanh chóng. Sự phát triển của công nghệ số tạo nên nhiều cơ hội nghề nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Vì vậy, công tác đào tạo báo chí, truyền thông đang bị tác động. Giải pháp để nâng cao chất lượng đạo tạo, đáp ứng nhu cầu của đơn vị tuyển dụng hay những yêu cầu cần đổi mới để tạo giá trị thương hiệu đối với mỗi cơ sở đào tạo là vấn đề được bàn luận sôi nổi ở nhiều diễn đàn trên cả nước.

Từ góc nhìn về thực tiễn của xã hội, nhiều đại biểu, nhà chuyên môn cho rằng cần có những yêu cầu đổi mới, như: Xây dựng và đổi mới khung chương trình đào tạo; đổi mới phương pháp đào tạo; đội ngũ giảng dạy cần nâng cao chất lượng, chú trọng giảng dạy thực hành, kỹ năng nhưng không bỏ qua hay xem nhẹ khối kiến thức nền, bổ trợ…

Tin, ảnh: Minh Tâm

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP