Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

02/03/2015 - 17:05

Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện

TTH -
Xác định công tác huấn luyện chiến đấu phải sát hợp với từng nhiệm vụ trên hai tuyến biên giới, năm nay, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chú trọng tạo đột phá vào các khâu yếu để tổ chức huấn luyện bộ đội đúng hướng, sát với đối tượng tác chiến và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Đánh giá về công tác chuẩn bị mùa huấn luyện năm nay, Đại tá Nguyễn Văn Hiền, TUV, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh cho biết:

Đại tá Nguyễn Văn Hiền (ngoài cùng bên trái) kiểm tra cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật phục vụ huấn luyện chiến đấu

Để mùa huấn luyện đúng kế hoạch và đạt chỉ tiêu đề ra, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy đã chỉ đạo các đơn vị chủ động tổ chức tập huấn cho cán bộ khung thường trực; đồng thời, tổ chức sửa chữa nâng cấp các mô hình học cụ, vật chất huấn luyện sát với tình hình nhiệm vụ các đơn vị. Bộ Chỉ huy chú trọng công tác xây dựng kế hoạch, điều hành và hướng dẫn các đơn vị xây dựng triển khai kế hoạch huấn luyện chiến đấu ngay từ những ngày đầu năm; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra uốn nắn, chấn chỉnh vướng mắc kịp thời ở các đơn vị cơ sở.

Nét mới trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm này là gì thưa đồng chí?
Để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, chúng tôi xác định rõ cần tập trung thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” để tổ chức huấn luyện bộ đội đúng hướng, sát với đối tượng tác chiến, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trên hai tuyến biên giới.
Các đơn vị tuyến biển tăng cường bổ sung thêm thời gian, thời lượng huấn luyện chuyên ngành tàu thuyền về công tác cứu hộ cứu nạn trên biển. Trong đó, tập trung huấn luyện về thao tác sử dụng các loại phương tiện, tiếp cận kỹ thuật mới; nâng cao thể lực… Định kỳ, các đơn vị tổ chức huấn luyện về cơ bản như ném dây, quăng phao, lái tàu, lái ca nô tiếp cận mục tiêu trong tình huống luồng lạch chật hẹp, trong các điều kiện nước cạn, sóng to gió lớn…
Quá trình huấn luyện, cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, chấn chỉnh, khắc phục những yếu kém tồn tại, góp phần đưa công tác huấn luyện chiến đấu đạt chất lượng cao.
Giải pháp nào được xem là trọng tâm để nâng cao chất lượng huấn luyện sát hợp với từng nhiệm vụ trên hai tuyến biên giới?
Nội dung quan trọng đối với công tác huấn luyện trong năm nay là tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ huấn luyện, huấn luyện phải có trọng tâm, trọng điểm. Do vậy, các đơn vị luôn nghiên cứu đổi mới mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện chiến đấu sát với thực tiễn công tác ở các đơn vị biên phòng trên hai tuyến biên giới.
Giải pháp được Bộ Chỉ huy đặc biệt quan tâm trong công tác huấn luyện là nâng cao chất lượng biên soạn tài liệu, giáo án. Bởi thục luyện và thông qua giáo án là vấn đề có tính quyết định trực tiếp đến chất lượng huấn luyện, giúp cho cán bộ huấn luyện nắm chắc nội dung bài giảng trước khi bước vào huấn luyện. Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu đổi mới mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện chiến đấu sát với thực tiễn công tác ở các đơn vị trên địa bàn rừng núi, tuyến biển, hải đảo..., làm cho người huấn luyện, người học có phương pháp tư duy lôgíc, sinh động, phong phú, thiết thực hiệu quả. Bộ Chỉ huy xác định huấn luyện chiến đấu phải đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực ở khu vực biên giới, bờ biển.
Xin cám ơn đồng chí!

Bá Trí (thực hiện)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP