30/07/2015 - 23:12

Đổi mới, phát triển về chất

TTH - Bằng sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, công tác khoa giáo của tỉnh đến nay đã đạt nhiều thành tựu rất có ý nghĩa.

Thành tựu

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra phương hướng:“…Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là trung tâm của khu vực miền Trung và một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước về văn hoá, du lịch; khoa học - công nghệ, y tế chuyên sâu và giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao”.
Thực hiện phương hướng đề ra, lĩnh vực giáo dục - đào tạo đã có những bước tiến vững chắc về quy mô và chất lượng đào tạo. Hệ thống giáo dục quốc dân ngày càng được hoàn thiện từ bậc mầm non đến THPT. Có 100% xã, phường, thị trấn và 100% huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi. Đại học Huế tiếp tục phát triển về cả quy mô, chất lượng, ngày càng khẳng định vị thế của một trung tâm đào tạo đại học và sau đại học lớn của miền Trung và cả nước.
Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân được tăng cường. Chất lượng khám, chữa bệnh tại các tuyến được nâng cao. Trên địa bàn tỉnh đã hình thành và phát triển mạng lưới y tế từ tuyến Trung ương đến cơ sở. Công tác y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm đạt kết quả tốt, nhiều năm liền không để xảy ra dịch, bệnh lớn. Các thiết chế của trung tâm y tế chuyên sâu được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Bệnh viện Trung ương Huế - một trong bốn bệnh viện hạng đặc biệt của cả nước, hạt nhân của trung tâm y tế chuyên sâu tiếp tục khẳng định và nâng cao uy tín, vị thế của mình thông qua việc triển khai thành công nhiều kỹ thuật chẩn đoán và điều trị chuyên sâu, tiên tiến. Bệnh viện Trường đại học Y Dược là bệnh viện đa khoa hạng I đã có bước phát triển vững chắc, từng bước khẳng định vai trò trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực về y tế, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và trong công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ Nhân dân.
Khoa học - công nghệ phát triển đúng hướng, tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Nhiều đề tài, dự án khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và đưa vào ứng dụng, phục vụ đắc lực cho các ngành, địa phương của tỉnh.
Một số vấn đề cần quan tâm
Để hướng đến mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, như dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã nêu:“…Phấn đấu xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”; đến năm 2020, xứng tầm là một trong những trung tâm văn hoá - du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ của cả nước và khu vực…”, trong thời gian tới, cấp ủy, các ngành trong khối khoa giáo cần quan tâm một số vấn đề. Đó là, xác định đúng đắn vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác khoa giáo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; quán triệt sâu sắc hơn những nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy về các lĩnh vực khoa giáo, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh, nhất là các nghị quyết, chỉ thị về giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường… Từ đó, vận dụng sáng tạo và chủ động vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị.
Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu, chỉ tiêu đã được xác định trong đại hội của các chi, đảng bộ, để đưa công tác khoa giáo của chi, đảng bộ có sự đổi mới, phát triển về chất. Những người làm công tác khoa giáo cấp uỷ cần phát huy vai trò trong việc tham mưu cho cấp ủy tổng kết thực tiễn, khảo sát, nghiên cứu, phát hiện và nhân rộng những nhân tố mới, các điển hình tiên tiến trong lao động và sản xuất, mạnh dạn đề xuất giải pháp hiệu quả, khả thi nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra hiện nay.
Cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong các ngành khối khoa giáo cần tích cực đổi mới tư duy, năng động, nhanh nhạy tiếp thu kiến thức mới, say mê nghiên cứu, tìm tòi để có nhiều sáng kiến mới có giá trị hơn, áp dụng vào sản xuất, kinh doanh và thực tiễn đời sống... góp phần xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế ngày càng giàu đẹp.

Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP