27/06/2015 - 21:17

“Đổi mới phương pháp dạy học các môn lý luận chính trị ở trường đại học, cao đẳng theo định hướng phát triển năng lực”

TTH.VN - Đó là chủ đề của hội thảo khoa học diễn ra tại Trường đại học Sư phạm - Đại học Huế chiều 27/6 với sự tham dự của 120 nhà khoa học, giảng viên, nhà giáo đến từ nhiều trường đại học, cao đẳng, học viện, trung tâm trên cả nước. Hội thảo do Khoa Giáo dục chính trị, Trường đại học Sư phạm phối hợp với Khoa Lý luận chính trị, Trường đại học Khoa học - Đại học Huế và Khoa Giáo dục chính trị - Trường đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng tổ chức.

Mục đích hội thảo nhằm quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị (LLCT) trong hệ thống giáo dục quốc dân” và “Hướng dẫn thực hiện Kết luận 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới việc học tập LLCT trong hệ thống giáo dục quốc dân” của Ban Tuyên giáo Trung ương. Hội thảo còn là dịp để các nhà khoa học, giảng viên đang trực tiếp nghiên cứu, giảng dạy các môn LLCT ở các trường đại học, cao đẳng cùng nhau trao đổi và chia sẻ những kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm, biện pháp góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả dạy học các môn LLCT cho sinh viên.

Đã có 130 bài báo của các nhà khoa học, các giảng viên đang công tác và giảng dạy LLCT tại 43 trường đại học, cao đẳng, học viện, trung tâm, cơ quan nghiên cứu trong cả nước gửi về Ban tổ chức hội thảo. 100 bài trong số đó đã được chọn để đăng tại kỷ yếu hội thảo. Các bài viết chủ yếu tập trung vào một số nội dung cơ bản: những vấn đề lí luận chung về dạy học các môn LLCT ở trường đại học, cao đẳng; vai trò và các biện pháp nâng cao năng lực của đội ngũ giảng viên LLCT đáp ứng yêu cầu của việc dạy học LLCT; đổi mới phương pháp/kỹ thuật dạy học LLCT, đổi mới cách thức kiểm tra đánh giá trong dạy học LLCT; những sáng kiến, kinh nghiệm đã và đang được áp dụng để nâng cao hiệu quả dạy học LLCT theo định hướng phát triển năng lực...

Ngọc Hà

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP