15/09/2017 - 20:15

Đổi mới phương thức hoạt động Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

TTH - Tìm giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) là nội dung buổi đối thoại được Liên hiệp hội tổ chức vào sáng 15/9.

Tại buổi đối thoại, các ý kiến cho rằng,  Liên hiệp hội cần thay đổi nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sáng tạo và chuyên nghiệp hơn, củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực thực hiện các nhiệm vụ như: thu hút, tập hợp đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ; tăng cường công tác tư vấn phản biện; phổ biến kiến thức.

Hoàng Thảo Nguyên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP