Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

10/08/2020 - 06:54

Đổi mới phương thức lãnh đạo từ các tổ chức Đảng

TTH - Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, sinh hoạt chuyên đề; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nhằm nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ mới

Bám sát quy chế làm việc

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Đảng bộ công ty) được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh đánh giá là tổ chức Đảng có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy.

64 đảng viên (trong tổng số 160 cán bộ, công nhân viên) sinh hoạt tại 5 chi bộ thuộc Đảng bộ công ty là những “hạt nhân” đi đầu trong công tác xây dựng Đảng và công tác chuyên môn. Đảng bộ công ty xác định nhiệm vụ chính trị là quản lý, vận hành hệ thống 218 công trình thủy lợi đảm bảo an toàn, cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các ngành kinh tế quan trọng trên địa bàn tỉnh.

Ông Đỗ Văn Đính, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công ty cho biết, quy chế làm việc của Đảng ủy càng cụ thể, càng sát với tình hình thực tế gắn với hoạt động của đơn vị bao nhiêu thì việc lãnh, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện của Đảng ủy càng hiệu quả cụ thể, thiết thực bấy nhiêu. Vì vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy công ty đã rà soát, bổ sung quy chế làm việc của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy.

Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo Ban Giám đốc công ty xây dựng kế hoạch tiếp xúc, đối thoại với người lao động. Thông qua đối thoại, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan không chỉ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, mà còn giải quyết nhiều khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của cán bộ, đảng viên, người lao động. Nhờ đổi mới phương thức lãnh đạo, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế đã vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Sản phẩm dịch vụ, doanh thu, lợi nhuận đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; tinh thần đoàn kết, dân chủ được phát huy, người lao động có việc làm và thu nhập ổn định; công trình thủy lợi bảo đảm an toàn.

Chú trọng sinh hoạt chuyên đề và kiểm tra, giám sát

Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh đánh giá có những đổi mới trong sinh hoạt chuyên đề.

“Bám dòng thời sự chủ lưu, mới đây, Chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về vai trò của từng cá nhân đảng viên trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức về phòng, chống dịch bệnh COVID - 19. Chuyên đề trước đó là nâng cao vai trò của Chi bộ trong học và làm theo chuyên đề năm 2020 về học Bác. Mỗi lần sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên thảo luận sôi nổi. Đó là lý do để Chi bộ Hội LHPN tỉnh giữ vững danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” nhiều năm liền”, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trần Thị Kim Loan chia sẻ.

Đảng bộ Sở Tư pháp là đơn vị làm tốt công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) trong Đảng. Riêng các chi bộ trực thuộc đã thực hiện 36 cuộc KT, GS đảng viên.

Thông qua các cuộc KT, GS, cấp ủy nhận thấy rõ hơn tình hình thực tế tại đơn vị, kịp thời phát huy ưu điểm; ngăn ngừa, uốn nắn, khắc phục hạn chế, khuyết điểm; đề ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, của chi bộ; đồng thời, nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nhằm phát hiện, ngăn chặn tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Phát huy vai trò của từng tổ chức Đảng và đảng viên

Đánh giá của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh cho thấy, phần lớn các chi, đảng bộ trực thuộc thường xuyên chú trọng đổi mới về phương thức lãnh đạo, tổ chức sinh hoạt.

Đảng ủy Khối đã xây dựng, ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác hàng năm; tổ chức các hội nghị chuyên đề về đổi mới, nâng cao đạo đức công vụ của đảng viên, cán bộ; về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nghị quyết về công tác cán bộ nữ... và ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm gắn tăng cường công tác KT, GS việc triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức Đảng chưa cao, giải quyết những vấn đề mới nảy sinh ở cơ sở còn lúng túng. Sinh hoạt Đảng có nơi chưa đều, nội dung chưa thực sự đổi mới, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt còn hạn chế, sinh hoạt chuyên đề còn ít.

“Mỗi tổ chức Đảng và từng đảng viên phải không ngừng phát huy vai trò, chức trách nhiệm vụ để cùng với Đảng bộ Khối hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Trước mắt, các cấp ủy Đảng cần bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình nhằm triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng; xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc; tập trung chỉ đạo, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, then chốt, khâu đột phá để ban hành nghị quyết chuyên đề hoặc kế hoạch tổ chức thực hiện đạt hiệu quả gắn với tăng cường công tác KT, GS”, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh Nguyễn Hữu Tiến nhấn mạnh.

Bài, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP