Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

20/05/2013 - 05:15

Đổi mới theo hướng “tập trung, dứt điểm, hiệu quả”

TTH - Sau một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, những kết quả bước đầu mà Đảng bộ TP Huế đạt được đang từng bước hiện thực hóa các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Xác định những việc cần làm ngay

Đồng chí Nguyễn Kim Dũng, UVTVTU, Bí thư Thành ủy cho biết: Ngay sau khi thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo xử lý kiên quyết, dứt điểm một số vụ việc nổi cộm, có dư luận không tốt trong cán bộ, nhân dân.

Trao huy hiệu Đảng là dịp để mỗi đảng viên tự hào và ý thức hơn trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Trong cải cách hành chính, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo kiên quyết khắc phục biểu hiện quan liêu của cán bộ công chức, nhất là ở bộ phận thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân; chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư TP Huế nhằm tăng cường chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm của thành phố; giải quyết kịp thời những vướng mắc, nảy sinh trong quá trình thực hiện. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm; chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy các phòng, ban chuyên môn và các phường. Trong công tác tổ chức cán bộ, Ban Thường vụ Thành ủy chú trọng công tác quy hoạch cấp ủy, cán bộ quản lý cho nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo; đồng thời, tiến hành rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy và sắp xếp, bố trí lại cán bộ cho phù hợp…

Theo ghi nhận của Ban Thường vụ Thành ủy, do xác định được những việc cần làm ngay nên sau một năm, hoạt động của hệ thống chính trị các cấp có chuyển biến tích cực, kỷ luật, kỷ cương được thực hiện tốt hơn; thái độ trách nhiệm đối với công việc được giao của từng cán bộ, đảng viên có chuyển biến tốt. Cán bộ đảng viên đã quyết tâm trong việc khắc phục những hạn chế, yếu kém, nhất là trong công tác xây dựng Đảng; với tinh thần, thái độ nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nhất là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên, không nể nang, né tránh, xây dựng sự đoàn kết trong đảng bộ, cơ quan, đơn vị. 

Tiếp tục tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng

Bí thư Thành ủy Nguyễn Kim Dũng khẳng định, sau một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo chặt chẽ, cụ thể, sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy Huế đã chủ động tổ chức thực hiện chặt chẽ, khoa học, hiệu quả. Qua đó, các nội dung của Nghị quyết đã được cụ thể hóa kịp thời và đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện ở các cấp; công tác chỉ đạo, nội dung, quy trình, phương pháp tiến hành kiểm điểm tự phê bình, phê bình trong Đảng đảm bảo tính thống nhất.

Sau kiểm điểm, tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thực sự thấm nhuần tinh thần tự phê bình và phê bình; tự giác, chân thành và tự khép mình vào kỷ luật, kỷ cương của Đảng; giải tỏa được biểu hiện vướng mắc về tư tưởng ở những nơi có vấn đề về quan hệ nội bộ; chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động khắc phục khuyết điểm, hạn chế. Qua kiểm điểm đã tạo ra động lực mới, nguồn sức mạnh trong các cơ quan, đơn vị, địa phương và bước đầu củng cố niềm tin trong đảng viên, cán bộ và nhân dân.

Ban Thường vụ Thành ủy xác định, thời gian tới cần tiếp tục lãnh đạo tập trung sửa chữa các khuyết điểm đã được chỉ ra, gắn việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, nhất là việc rèn luyện tư tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm đối với công việc cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng “Tập trung, dứt điểm, hiệu quả”, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp khắc phục thiếu sót, khuyết điểm đã chỉ ra qua kiểm điểm; phát huy tính tiền phong gương mẫu và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; tích cực rà soát, kiểm tra và xem xét xử lý những cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, năng lực yếu kém, không chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật để làm trong sạch Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng…

Những kết quả bước đầu cho thấy sự nghiêm túc, quyết liệt trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tại Đảng bộ TP Huế. Đây là cơ sở, nền tảng và là động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân đặt niềm tin vào nhiệm vụ xây dựng Đảng tại TP Huế, làm cho nội bộ và tổ chức Đảng có sức sống mạnh mẽ hơn, lãnh đạo đưa TP Huế ngày càng phát triển, xứng tầm là đô thị động lực, đô thị hạt nhân trong tiến trình đưa cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP