15/06/2015 - 05:50

Đổi mới toàn diện, hướng mạnh về cơ sở

TTH -


Đảng bộ BĐBP tỉnh là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm của khối Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đồng thời là đơn vị đầu tiên của tỉnh tổ chức đại hội cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020. Về những mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong thời gian tới, Đại tá Lê Văn Nguyên, Chính ủy Đảng bộ Biên phòng tỉnh cho biết:

Đại tá Lê Văn Nguyên, Chính ủy BĐBP tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Thừa Thiên Huế

Tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ và nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng; gắn nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia với phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới; nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao là mục tiêu xuyên suốt trong nhiệm kỳ này. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên, tạo sự chuyển biến cơ bản, vững chắc, có hiệu quả trong xây dựng nề nếp chính quy là phương hướng trọng tâm trong thời gian tới của Đảng bộ Biên phòng tỉnh.

Tại Đại hội lần này, Đảng bộ tập trung thảo luận về công tác nắm tình hình nội, ngoại biên và trên biển không để bị động, bất ngờ; kịp thời tham mưu, giải quyết có hiệu quả các vụ việc xảy ra trên hai tuyến biên phòng; đấu tranh phòng chống có hiệu quả với các loại tội phạm, thực hiện 3 không ở địa bàn biên giới, vùng biển (không có điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự; không có hoạt động tôn giáo trái pháp luật và không có tội phạm ma túy, tội phạm nguy hiểm), chủ động phối hợp với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển quốc gia.
Để thực hiện tốt công tác biên phòng trong tình hình mới, Đảng bộ Biên phòng tỉnh sẽ tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm nào?
Trước tiên, cần tập trung nâng cao nghiệp vụ công tác biên phòng, tích cực tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện. Làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ luôn kiên định vững vàng, ý chí quyết tâm cao, thực sự là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đồng bộ 3 khâu đột phá, trọng tâm là nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ chính quy, tạo chuyển biến vững chắc về chấp hành kỷ luật, pháp luật và an toàn giao thông. Xây dựng Đảng bộ BĐBP tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP”.
Đồng chí cho biết cụ thể hơn các giải pháp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ biên phòng thời gian tới?
 Các giải pháp đều hướng vào tập trung lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Cụ thể là, tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương có đối sách giải quyết hợp lý không để xảy ra các điểm nóng; chuẩn bị phương án, lực lượng và phương tiện sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong mọi tình huống. Tích cực đấu tranh phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, các hoạt động khủng bố và các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên hai tuyến biên phòng của tỉnh.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, gắn với định hướng, quản lý tư tưởng bộ đội. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thường xuyên nắm chắc tình hình, không để “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hoá” trong nội bộ. Tổ chức tốt phong trào thi đua quyết thắng, hướng vào nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục có hiệu quả khâu yếu, mặt yếu.
Đổi mới việc đánh giá, lựa chọn, sử dụng cán bộ, lấy hiệu quả công tác làm chính để bố trí, sắp xếp hợp lý cán bộ.
Xin cám ơn đồng chí.

Bá Trí (thực hiện)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP