Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

17/01/2022 - 06:25

Đổi mới tư duy về công tác tổ chức xây dựng Đảng

TTH - “Sẵn sàng chỉ ra những tồn tại, hạn chế về công tác tổ chức xây dựng Đảng (TCXDĐ) để đề ra những bài học kinh nghiệm, giải pháp hiệu quả hơn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ thời gian tới”, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Xuân Toàn khẳng định.

UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Xuân Toàn (bên trái) tặng quà các gia đình chính sách ở Phú Vang

Thẳng thắn nhìn nhận

Mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho ngành TCXDĐ, nhưng năm 2021, toàn ngành đã đạt được những kết quả đáng khích lệ; chủ động, đẩy mạnh công tác tham mưu về tổ chức, bộ máy; chú trọng công tác cán bộ; xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, với mục tiêu “Xây dựng ngành TCXDĐ ngày càng trong sạch, vững mạnh"…

“Tuy nhiên, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở một số chi bộ, đảng bộ cơ sở còn hiện tượng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức dôi dư do sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã gặp khó khăn. Công tác kết nạp đảng viên ở một số địa phương, đơn vị còn gặp vướng mắc, nhất là ở địa bàn dân cư, trong các doanh nghiệp dẫn đến số lượng kết nạp đảng viên còn thấp so với chỉ tiêu đề ra. Không những thế, chất lượng sinh hoạt tại một số chi bộ chưa cao. Công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa, đảng viên ra nước ngoài ở một số cấp ủy cơ sở chưa được quan tâm đúng mức; việc nắm bắt và xem xét vấn đề chính trị hiện nay vẫn còn lúng túng trong cách tiếp cận, đánh giá để tham mưu kết luận”, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Dương Quang Bằng cho biết.

Một trong những bài học quan trọng là phải thường xuyên đẩy mạng công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác TCXDĐ, nhất là các nghị quyết, quy định, quy chế và các văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương về công tác TCXDĐ. Đồng thời, tranh thủ kịp thời các ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện; phối hợp chặt chẽ trong toàn ngành, các cơ quan liên quan và cấp ủy trong thực hiện công tác TCXDĐ. 

“Điều quan trọng là phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ ngành TCXDĐ đoàn kết, có tư duy đổi mới, tầm nhìn xa, có khả năng dự báo tình hình; chủ động, linh hoạt để giải quyết có hiệu quả về công tác TCXDĐ. Mỗi cán bộ làm công tác TCXDĐ cần không ngừng đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết công việc”, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Xuân Toàn chia sẻ. 

Nêu cao tinh thần trách nhiệm

Năm 2022, bên cạnh thuận lợi, sẽ có không ít khó khăn, thách thức mới, đòi hỏi toàn thể cán bộ, công chức ngành TCXDĐ của tỉnh phải nỗ lực phấn đấu, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm; đổi mới mạnh mẽ phương pháp, lề lối, tác phong làm việc, tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, phối hợp với các cơ quan liên quan để tiếp tục rà soát, tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, nhất là các vùng và lĩnh vực đặc thù; rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

Chỉ đạo tại hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành TCXDĐ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định, năm 2022, ngành TCXDĐ cần không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; nâng cao năng lực từ cán bộ quản lý đến cán bộ chuyên môn. Cán bộ phải được sàng lọc, bồi dưỡng, luân chuyển thường xuyên, thay đổi môi trường để phát huy năng lực, sở trường công tác. Phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là yếu tố sống còn của Đảng trong tình hình hiện nay.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đề nghị, hệ thống tổ chức Đảng, cũng như các ban của Đảng, các cấp ủy cần chú ý nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết; hoàn thành việc củng cố cơ sở dữ liệu hồ sơ đảng viên trên môi trường mạng và tập trung khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay.

Bài, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP