Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

31/12/2021 - 15:01

Đội ngũ cán bộ văn phòng phải toàn diện về mọi mặt

TTH.VN - “Văn phòng Tỉnh ủy là cơ quan đặc thù, cơ quan tham mưu tổng hợp, giúp việc cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nên đội ngũ cán bộ phải toàn diện về mọi mặt để tham mưu tốt, phục vụ tốt hơn nữa thời gian tới”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chỉ đạo và kỳ vọng tại hội nghị cán bộ, công chức và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Văn phòng Tỉnh ủy ngày 31/12.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định, những kết quả đạt được về kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2021 bên cạnh sự nỗ lực của toàn Đảng bộ tỉnh, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của tập thể cán bộ, đảng viên, nhân viên Văn phòng Tỉnh ủy.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong năm 2021

Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, thích ứng với cuộc cách mạng công nghệ 4.0, Văn phòng Tỉnh ủy cần đổi mới nhận thức; ứng dụng công nghệ thông tin; cải cách thủ tục hành chính; rà soát, điều chỉnh lại các quy trình vận hành để thực hiện hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Trần Viết Quốc cho biết, năm 2021, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành để tham mưu, phục vụ Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, điều hành công việc đúng quy chế, khoa học và hiệu quả. Qua đó, Văn phòng Tỉnh ủy đã hoàn thành 52/52 đầu việc theo chương trình công tác năm 2021 và các nhiệm vụ đột xuất khác do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao.

Công tác tham mưu, tổng hợp tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, phục vụ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu, thẩm định trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 1.680 văn bản các loại. Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, cơ yếu tổ chức hoạt động nề nếp và ngày càng khoa học. Để thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022, Văn phòng Tỉnh ủy đã triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, chú trọng thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện có hiệu quả quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác năm 2022…

Dịp này, Văn phòng Tỉnh ủy, Công đoàn Văn phòng Tỉnh ủy bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2022-2023; công bố các quyết định công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2021; đăng ký các danh hiệu thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Tin, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP