Chợ nhỏ quê anh

Lên trung học, thầy dạy ngoại ngữ hay nhắc: “Nếu chưa qua khỏi con sông (phá Tam Giang) này thì hãy khoan nói chuyện thời sự”.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP