Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

11/07/2016 - 20:15

Đổi tên Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng thành Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

TTH - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có quyết định đổi tên Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng thành Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế, trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao. Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.

Hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử

Tại quyết định, UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao căn cứ các văn bản hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương để quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế thực hiện theo sự phân cấp của UBND tỉnh.

Lương Xuân Trà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP