Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

29/09/2014 - 05:23

Đối thoại và tháo gỡ

TTH - “Đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp” là chủ đề buổi đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp, người dân sẽ được tổ chức cuối tuần này. Đây không chỉ là vấn đề “nóng” được dư luận quan tâm hiện nay, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cải cách hành chính của tỉnh, nhằm tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp và người dân được UBND tỉnh triển khai từ năm 2013 và đây là lần thứ 7. Các buổi đối thoại đều có chủ đề thiết thực và sát với cuộc sống, như chính sách thu hút đầu tư; tiếp cận đất đai, giải phóng mặt bằng; chính sách thuế; bảo tồn và phát triển du lịch, chính sách đất đai... Với chủ đề về cải cách hành chính, theo thống kê của cá nhân trên cổng thông tin điển tử của tỉnh, đến nay có gần 50 ý kiến gửi về chương trình. Đối tượng quan tâm đến chương trình khá đa dạng, từ doanh nghiệp đến người dân; từ đô thị đến miền núi; cả trong tỉnh lẫn ngoài tỉnh... Điều này cho thấy, sự quan tâm rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp, người dân đối với vấn đề này.

Cải cách hành chính được xác định vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; góp phần phòng ngừa và hạn chế tham nhũng, tiêu cực trong bộ máy chính quyền các cấp. Cải cách hành chính trở thành yêu cầu bức thiết trong quá trình hội nhập, phát triển của đất nước. Ở tầm quốc gia, chuyển biến rõ nhất hiện nay là ngành thuế và hải quan thực hiện lộ trình cắt giảm từ 30-50% thủ tục và thời gian thực hiện thủ tục hành chính ngay trong năm 2014 sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tại Thừa Thiên Huế, tỉnh có kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011- 2015, trên tất cả các lĩnh vực, từ cải cách thể chế, thủ tục hành chính, bộ máy đến nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; hiện đại hoá hành chính nhà nước...

Rõ nhất là việc thực hiện cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tỉnh cũng công khai gần 3 nghìn thủ tục hành chính công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh, huyện và xã; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 51 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức...

Tuy nhiên, trên thực tế, từ chính sách đến cuộc sống có một khoảng cách nhất định, nhất là khi ở một số nơi người thực thi chưa xứng “tầm” và thiếu “tâm” trong giải quyết công việc. Vì vậy, việc đối thoại là một kênh quan trọng và cần thiết để người lãnh đạo tiếp nhận thêm thông tin, nắm bắt được dư luận xã hội và tâm tư nguyện vọng của doanh nghiệp, người dân. Qua đó, có sự điều chỉnh phù hợp trong chính sách và chấn chỉnh lề lối làm việc của cán bộ công chức. Nhưng điều mọi người mong đợi nhất là những đề xuất, kiến nghị chính đáng, phù hợp cần được giải quyết kịp thời, gỡ khó cho doanh nghiệp và người dân. Chỉ khi đó, những buổi đối thoại trực tuyến trên diễn đàn mới thực sự có ý nghĩa và mang lại hiệu quả thiết thực.

Hoàng Giang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP