Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

20/11/2012 - 06:51

Đòn bẩy xây dựng lực lượng chính quy, từng bước hiện đại

TTH - Phong trào Thi đua Quyết thắng của Bộ CHQS tỉnh thời gian qua đã góp phần xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Từ những cách làm hay

 

Trong 4 năm qua, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã tổ chức phát động 15 đợt thi đua thường xuyên, 18 đợt thi đua đột kích, cao điểm, qua đó nhiều phong trào đã tạo được những hiệu quả thiết thực. Đáng chú ý, trong công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV), Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy ra nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV, DBĐV; đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động và huấn luyện lực lượng DQTV, tổ chức mở 2 khóa đào tạo trung cấp chuyên nghiệp quân sự cho cán bộ BCH quân sự xã, phường, thị trấn. Nhờ vậy, công tác xây dựng lực lượng DQTV phát triển rộng khắp, tỷ lệ DQTV toàn tỉnh đạt 1,7% so với dân số, chất lượng hiệu quả hoạt động ngày càng nâng cao. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được tiến hành chặt chẽ và chất lượng. Hằng năm, các đơn vị phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tiến hành động viên thanh niên lên đường nhập ngũ bằng nhiều hình thức như: “Ngày hội tòng quân”, “Sổ vàng tiết kiệm”... tạo không khí sôi nổi, làm cho ngày giao quân trở thành ngày hội truyền thống của tuổi trẻ, Trong 4 năm qua, có 4.500 thanh niên trúng tuyển NVQS hăng hái lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đạt chỉ tiêu 100%.

 

Kiểm tra công tác thực hiện nhiệm vụ QS-QP gắn với phong trào TĐQT năm 2012 tại BCH Quân sự TP Huế. Ảnh: Quốc Tuấn

 

Cùng với công tác xây dựng lực lượng, phong trào thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động luôn được lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm đúng mức. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động phát động nhiều phong trào thi đua hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Hàng năm, trước khi bước vào mùa huấn luyện, các đơn vị đều trích kinh phí củng cố thao trường bãi tập, chuẩn bị giáo án, bài giảng; tổ chức hội thi sáng kiến cải tiến mô hình học cụ, tập huấn cho khung cán bộ làm công tác huấn luyện. Các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai nhiều biện pháp tập trung chấn chỉnh lễ tiết tác phong quân nhân, duy trì chế độ điều lệnh..., kết hợp chặt chẽ giữa các biện pháp quản lý kỷ luật, giáo dục thuyết phục với xử lý nghiêm các vi phạm. Những cách làm hay, những sáng kiến mới của các đơn vị luôn được áp dụng, do đó tình hình vi phạm kỷ luật, mất an toàn trong huấn luyện, diễn tập, an toàn giao thông được chấn chỉnh một bước, hạn chế thấp nhất vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và các vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường giảm dưới 0,2%.

 

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở tích cực, chủ động tăng gia sản xuất với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như nuôi cá ở cơ quan Bộ chỉ huy; nuôi ba ba ở Ban CHQS huyện Phú Vang; nuôi ếch, kỳ đà ở huyện Phú Lộc; kết hợp tăng gia với chăn nuôi bò, dê, cá ở khu hậu cứ TP Huế, Quảng Điền, Hương Thủy, Phong Điền... Bộ chỉ huy cũng đã xây dựng 2 khu tăng gia sản xuất tập trung ở Phong Mỹ (Phong Điền) và Lộc Vĩnh (Phú Lộc)) đem lại hiệu quả thiết thực. Hiện nay, các đơn vị đã có nguồn thu từ TGSX và chăn nuôi hơn 25,2 tỷ đồng, đạt 124% chỉ tiêu đề ra…

 

Hiệu ứng trong thực hiện nhiệm vụ

 

Năm 2009, toàn tỉnh có 122/152 xã, phường, thị trấn đạt VMTD, 21 cơ sở khá, 6 trung bình, 3 cơ sở yếu kém; đến năm 2012 có 135/152 xã, phường, thị trấn đạt VMTD, 16 cơ sở đạt khá, 1 cơ sở đạt trung bình, không có cơ sở yếu; 40/44 cụm ATLC - SSCĐ đạt khá, 4 cụm ATLC - SSCĐ đạt trung bình.

Trong 4 năm qua (2009 – 2012), Phong trào TĐQT đã thực sự thấm sâu vào ý thức của mỗi cán bộ, chiến sĩ và trở thành động lực giúp cơ quan, đơn vị và từng cá nhân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua quyết thắng của Bộ CHQS tỉnh không chỉ bám sát các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, các lĩnh vực hoạt động của LLVT mà còn phát triển sôi nổi ở các tổ chức quần chúng trong các đơn vị. Các tổ chức Đoàn Thanh niên, Phụ nữ, Công đoàn đã quán triệt nội dung các cuộc vận động do Tổng cục Chính trị phát động, vận dụng đề ra các phong trào, các chương trình hoạt động phù hợp với đặc điểm của LLVT và từng đơn vị. Đáng chú ý như phong trào “Xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, “Thanh niên xung kích vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị”; phong trào phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “5 nhất, 3 không”… do các tổ chức đoàn thể phát động, tạo động lực mạnh mẽ cho đoàn viên, hội viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

 

Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các lực lượng, cùng với các ban, ngành, đoàn thể các cấp làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền tiến hành triển khai kế hoạch xây dựng cơ sở, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) đạt kết quả cao. Những năm qua, đơn vị đã tập trung chỉ đạo 5 mặt công tác ở những cơ sở yếu, cơ sở còn mặt hạn chế, góp phần tạo chuyển biến khá toàn diện, đồng đều. Các cơ quan, đơn vị cử hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ, cùng với các tổ đội công tác tăng cường về vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo để cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân. Nhờ vậy, góp phần tích cực xây dựng cơ sở chính trị, giúp cấp uỷ, chính quyền trong công tác vận động quần chúng, củng cố xây dựng lực lượng DQTV và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong xã hội. Đây là những kết quả và động lực quan trọng góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh, chính quy, từng bước hiện đại.

Đại tá Trần Đình Phòng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP