21/05/2018 - 20:54

Đơn giản hóa, cắt giảm 15% chi phí về thủ tục hành chính

TTH - Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh ngày 21/5 cho biết, theo kế hoạch, UBND tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) áp dụng trên địa bàn tỉnh năm 2018 tại các cơ quan chuyên môn của tỉnh và UBND huyện Quảng Điền, thị xã Hương Trà và TP. Huế từ ngày 1/6- 30/9/2018.

Mục tiêu của đợt kiểm tra này nhằm đơn giản hóa và cắt giảm tối thiểu 15% chi phí tuân thủ TTHC tiến tới không yêu cầu cung cấp các hồ sơ, giấy tờ, thông tin cơ quan hành chính đã có trong hồ sơ lưu; đơn giản hóa thủ tục và qui trình thực hiện TTHC; đa dạng hóa cách thức tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả…

Thái Sơn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP