Kinh tế Xây dựng - Giao thông

20/09/2016 - 05:46

Đơn giản hóa thủ tục trong lĩnh vực xây dựng

TTH - Việc trả hồ sơ chậm, thẩm định hồ sơ chưa kỹ; cán bộ thụ lý hồ sơ còn cứng nhắc trong khâu tiếp nhận và xử lý hồ sơ, hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính còn dễ dãi, dẫn đến tình trạng hồ sơ trả đi trả lại nhiều lần là những vấn đề tồn tại được ông Hoàng Hải Minh, Giám đốc Sở Xây dựng chỉ rõ trong cuộc trao đổi về công tác cải cách hành chính (CCHC) của sở này thời gian qua.

Theo ông Minh, năm 2016, sở tập trung rà soát lại các thủ tục rườm rà, tập trung xử lý dứt điểm từng vấn đề, rút ngắn thời gian thực hiện công việc.

Ông Hoàng Hải Minh, Giám đốc Sở Xây dựng

Theo kết quả đánh giá, xếp loại công tác CCHC của các sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND huyện, thị xã năm 2015, Sở Xây dựng xếp vị trí thứ 10, với số điểm 58,27% vào nhóm trung bình. Lý do khiến chỉ số đánh giá xếp loại CCHC của sở chỉ ở mức trung bình, thưa ông?

Chỉ số đánh giá, xếp loại công tác CCHC dựa trên nhiều tiêu chí đánh giá, trong đó có các tiêu chí kiểm tra CCHC, giải pháp chỉ đạo điều hành… Trong khi đó, năm 2015 có nhiều văn bản luật có hiệu lực thi hành nhưng các nghị định, thông tư hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Xây dựng đều ban hành chậm. Cụ thể, đầu năm 2016 có 20 thông tư của Bộ Xây dựng, trong đó có trên 10 thông tư Bộ mới ban hành, đến đầu tháng 8/2016 mới có hiệu lực thi hành làm phát sinh những khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện các TTHC.

Vẫn còn tình trạng nhiều chủ đầu tư sau khi nộp hồ sơ thủ tục hành chính giao cho đơn vị tư vấn trực tiếp liên hệ với sở để nghe hướng dẫn, chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ. Trong khi, một số đơn vị tư vấn năng lực yếu không tích cực thực hiện theo hướng dẫn nên có những thông tin sai lệch. Một số thủ tục do sở giải quyết phải lấy ý kiến của các sở ngành liên quan, có trường hợp sau khi họp liên ngành phải trả hồ sơ lại để chỉnh sửa, do đó thời gian giải quyết kéo dài.

Về phía sở, công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong việc thực hiện CCHC và tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính còn nhiều bất cập, hiệu quả chưa cao. Năng lực của đội ngũ thẩm định các hồ sơ thủ tục liên quan còn hạn chế dẫn tới sự chậm trể

Vừa qua, sở chủ trì buổi giao ban ngành xây dựng lắng nghe ý kiến, trao đổi của các đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quản lý đầu tư xây dựng, đó là một trong những cách làm mới của sở trong tiếp nhận thông tin phản hồi lĩnh vực CCHC?

Từ đầu năm 2016, sở đã tập trung kiện toàn lại công tác tổ chức CCHC. Nếu trước đó, phó giám đốc phụ trách từng mảng như: 1 cửa, TCVN ISO, dịch vụ công trực tuyến… thì giờ sẽ quy về một mối và giám đốc sở sẽ là người trực tiếp quản lý. Sở còn tập trung rà soát lại các văn bản liên quan đến các nghị định xây dựng để chuẩn hóa các thủ tục, rà soát lại ISO… Từ tháng 5/2016 để cải thiện tình trạng trả hồ sơ nhiều lần, những hồ sơ có nội dung chưa phù hợp, trong thời hạn không quá 3 ngày (với hồ sơ có thời gian giải quyết dưới 16 ngày) và không quá 5 ngày (với hồ sơ có thời gian giải quyết trên 16 ngày) tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ, lãnh đạo phòng chuyên môn dự thảo văn bản trả lời kèm theo hướng dẫn những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung trình lãnh đạo sở xem xét theo thẩm quyền. Tất cả các hồ sơ trả lại lần đầu sẽ phân công phó giám đốc phụ trách ký, chứ không giao cho các phòng như trước đây; nếu sau khi rà soát hồ sơ trả lại lần 2 giám đốc sẽ trực tiếp ký để gắn trách nhiệm và giảm tình trạng hồ sơ trả nhiều lần.

Mới đây, sở tiến hành buổi giao ban ngành xây dựng, ngoài việc trao đổi các nội dung mới trong lĩnh vực quản lý, các vướng mắc trong công tác thực hiện được các chủ đầu tư, đơn vị liên quan trao đổi rất thẳng thắn… Các ý kiến được lãnh đạo sở, các phòng ban liên quan trực tiếp giải đáp và có hướng dẫn, trả lời cụ thể. Thời gian tới, sở sẽ tiếp tục tổ chức những buổi giao ban hàng quý để nắm và giải quyết những vướng mắt của các cá nhân, đơn vị trong lĩnh vực xây dựng.

Để nâng cao xếp hạng CCHC trong năm 2016, theo ông đâu là giải pháp căn cơ nhất?

Việc gắn kết quả thực hiện các nhiệm vụ CCHC với đánh giá mức độ hoàn thành công tác của lãnh đạo sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác CCHC. Trên cơ sở xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên đưa vào kế hoạch thực hiện, kiểm tra hàng tuần, hàng tháng sẽ gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong từng lĩnh vực cụ thể.

Với các tiêu chí đánh giá thẩm định ở mức thấp trong năm 2015, sở sẽ tập trung cải thiện trong năm 2016. Trong đó, sẽ tiến hành rà soát, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết các thủ tục hành chính; rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý ngành để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung...

Xin cám ơn ông!

Hoàng Loan (ghi)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP