Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

03/09/2019 - 06:00

Đơn giản & nhanh gọn

TTH - Kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính (CCHC) của các ban, ngành, địa phương ở huyện A Lưới cho thấy, có sự chuyển biến về chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính trên địa bàn, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Quy trình xử lý hồ sơ tại các bộ phận thuộc Trung tâm Hành chính công huyện A Lưới đã đơn giản, nhanh gọn hơn

Năm 2018, huyện A Lưới có kết quả đánh giá, xếp loại công tác CCHC cấp huyện nằm trong nhóm cuối thang điểm. Trước tình hình này, huyện đã tăng cường các giải pháp nhằm từng bước cải thiện chỉ số CCHC của địa phương trong năm 2019. UBND huyện đã xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác CCHC các xã, thị trấn và các ban, ngành, đơn vị gồm 2 lĩnh vực, với 11 tiêu chí và 54 tiêu chí thành phần. Phía các xã, thị trấn cũng bắt đầu có những nỗ lực trong công tác này.

Ghi nhận

Thị trấn A Lưới được UBND huyện công nhận là một trong 2 đơn vị dẫn đầu về chỉ số CCHC, với 82,5 điểm. Là địa phương có lợi thế về vị trí trung tâm hành chính, kinh tế, xác định được tầm quan trọng của công tác CCHC nhằm thu hút đầu tư trên địa bàn, UBND thị trấn đã ban hành kế hoạch, các giải pháp và chỉ đạo các bộ phận thường xuyên cập nhật, rà soát các thủ tục hành chính (TTHC); công khai minh bạch các TTHC ở tất cả các lĩnh vực tại bộ phận “một cửa hiện đại” của thị trấn. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp đồng bộ với các cơ quan, phòng, ban cấp huyện trong thụ lý, giải quyết hồ sơ.

Anh Võ Văn Hùng ở Thủy Dương (Hương Thủy) đến đầu tư kinh doanh ở thị trấn A Lưới cho biết: Nhiều thủ tục đã được giảm bớt so với trước đây, thời gian giải quyết cũng nhanh hơn. Ngoài được cung cấp thông tin về chế độ ưu đãi trong đầu tư kinh doanh, địa phương còn công khai, minh bạch kết quả giải quyết hồ sơ của cơ quan hành chính trên trang thông tin điện tử, nên doanh nghiệp giám sát được quá trình thực hiện các TTHC...

Cùng với các địa phương, các ban, ngành huyện A Lưới triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh cải cách TTHC, rút ngắn quy trình xử lý, đơn giản hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện TTHC, đảm bảo công khai, minh bạch và trách nhiệm của từng đơn vị.

Chị Nguyễn Thị Hồng đến giao dịch hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công huyện A Lưới cho hay, việc đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất của chị được thụ lý đơn giản, nhanh gọn hơn do đã cắt giảm các thủ tục không cần thiết. Hơn nữa, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chị đã được số hóa, nên nhiều văn bản không cần phải làm đi làm lại.

Việc kiểm soát TTHC tại A Lưới tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục cho tổ chức và cá nhân. Kết quả 8 tháng đầu năm 2019, tại Trung tâm Hành chính công huyện A Lưới đã tiếp nhận trực tiếp và tiếp nhận liên thông từ các xã, thị trấn 2.418 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 2.343 hồ sơ đúng hạn (đạt 97%).

Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện A Lưới, ông Đinh Viết Cường cho biết: UBND huyện thường xuyên chỉ đạo trung tâm và các xã, thị trấn thống nhất thực hiện cơ chế một cửa đối với 319 TTHC ở cấp huyện và 179 TTHC ở cấp xã để các tổ chức, cá nhân dễ dàng tra cứu, giám sát thực hiện...

Liên thông

Năm 2018, các địa phương xếp hạng tốp đầu chỉ số CCHC của huyện A Lưới có điểm xếp loại từ 80 đến 82,5 điểm gồm: thị trấn A Lưới và các xã Hồng Trung, A Ngo, Hương Lâm.

Sau quá trình triển khai xếp loại chỉ số CCHC tại 21 xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị với các tiêu chí sát hợp thực tế ở địa phương, công tác CCHC trên địa bàn huyện A Lưới đã có sự chuyển biến đáng kể.

Chủ tịch UBND huyện A Lưới Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, qua phân tích các tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác CCHC cho thấy, tiêu chí cải cách TTHC chiếm số điểm khá lớn. Tiêu chí này được xây dựng và đánh giá trên các tiêu chí thành phần như: Việc ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC; công tác thống kê, rà soát TTHC; tình hình tiếp nhận cũng như xử lý các phản ánh, kiến nghị đối với các quy định hành chính và TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị… Qua đó, phản ánh khách quan việc triển khai CCHC thực tế của các ban, ngành, địa phương; đồng thời là cơ sở quan trọng giúp người đứng đầu các cơ quan, đơn vị xác định được những mặt mạnh, mặt yếu trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, UBND huyện sẽ tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung, ưu tiên đối với công tác rà soát TTHC, đơn giản hóa và liên thông hóa trong quá trình giải quyết TTHC. Đồng thời, hoàn thiện việc đánh giá, xếp loại công tác CCHC hằng năm thực chất, khách quan, hiệu quả hơn và có sự tham gia đánh giá của người dân, tổ chức đối với công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhằm góp phần nâng cao chỉ số CCHC, tạo sự tác động tích cực của CCHC đối với chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn…

Bài, ảnh: Bá Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP