Kinh tế Công nghiệp - TTCN

10/09/2020 - 06:30

Đồng bộ hạ tầng, đón nhà đầu tư lớn

TTH - Đến năm 2025, sẽ có trên 5.116 tỷ đồng đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật (HTKT) các khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN) góp phần hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư.

Các dự án đê chắn sóng đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành vào cuối năm 2020

Nâng tỷ lệ lấp đầy 

Theo quy hoạch phát triển các KCN đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh quy hoạch phát triển 6 KCN với diện tích khoảng 2.393,47 ha, bao gồm KCN Phú Bài, Phong Điền, Tứ Hạ, La Sơn, Phú Đa và Quảng Vinh. Ngoài ra, quy hoạch phát triển 2 KKT, trong đó, KCN thuộc KKT Chân Mây - Lăng Cô có diện tích khoảng 570ha, KCN Hương Lâm thuộc KKT cửa khẩu A Đớt có diện tích khoảng 140 ha.

Hiện, KCN Phú Bài giai đoạn I, II, diện tích khoảng 185 ha được cấp phép đầu tư cho Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư (CĐT) HTKT, thu hút được 48 dự án (DA) và tỷ lệ lấp đầy KCN khoảng 98%. Khu B và Khu B mở rộng KCN Phong Điền, diện tích khoảng 147 ha, đã cấp phép đầu tư cho Công ty CP Prime Thiên Phúc làm CĐT hạ tầng; KCN La Sơn có diện tích khoảng 120ha, được cấp phép đầu tư cho Công ty TNHH Vitto làm CĐT hạ tầng, hiện đã thu hút 3 DA, với diện tích 27ha, thuộc ngành nghề sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến cát, tỷ lệ lấp đầy KCN khoảng 37%.

Ngoài ra, các KCN đã cấp phép đầu tư DA cho nhà đầu tư HTKT, nhưng chưa thành lập KCN gồm Phú Bài giai đoạn 4, đợt 1 có diện tích khoảng 85 ha; Phong Điền mở rộng, diện tích khoảng 284 ha, đã cấp phép cho Tổng công ty Viglacera - CTCP làm CĐT hạ tầng; KCN Tứ Hạ, diện tích khoảng 37,6 ha, đã cấp phép cho Công ty CP Hello Quốc tế Việt Nam.

Sản xuất hàng dệt may tại KCN Phú Đa

Các KCN chưa cấp phép đầu tư DA cho nhà đầu tư HTKT gồm: KCN Phú Bài giai đoạn 3 và 4, đợt 2 có diện tích khoảng 460 ha; Khu A KCN Phong Điền, diện tích khoảng 150 ha; KCN La Sơn, diện tích còn lại chưa cấp phép đầu tư DA hạ tầng khoảng 180 ha; KCN Tứ Hạ, diện tích còn lại chưa cấp phép đầu tư hạ tầng KCN khoảng 213 ha đang kêu gọi đầu tư DA sản xuất, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN để phát triển đồng bộ KCN.

Hiện, KCN Phú Đa, diện tích quy hoạch là 250 ha; trong đó, đã cấp phép đầu tư 10 DA, diện tích sử dụng đất khoảng 36 ha, phần diện tích còn lại khoảng 180 ha đang kêu gọi đầu tư DA sản xuất, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN để phát triển đồng bộ KCN; KCN Quảng Vinh, diện tích quy hoạch là 150 ha, chưa thu hút DA đầu tư, đang kêu gọi đầu tư DA sản xuất, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN để phát triển đồng bộ KCN.

Đối với KKT Chân Mây - Lăng Cô đến nay đã thu hút được 47 DA với vốn đầu tư đăng ký khoảng trên 79.300 tỷ đồng. Cùng với hạ tầng được đầu tư đồng bộ, bao gồm Bến số 2, số 3; các tuyến đường nội thị, đường ven đầm Lập An, cuối năm 2020 sẽ hoàn thành hệ thống đê chắn sóng giai đoạn 1 dài 450m/750m ở khu vực Cảng Chân Mây; qua đó tăng thời gian khai thác của cảng nước sâu này trong năm mà không phải phụ thuộc vào những yếu tố bất lợi của thời tiết như mưa bão…

Những khu công nghiệp xanh

Đến nay, trên địa bàn KKT, KCN có 150 DA đầu tư còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký trên 103.000 tỷ đồng. Trong số đó có 94 DA đang hoạt động, chiếm 63% tổng số DA; 31 DA đang triển khai thực hiện và 25 DA đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

Theo Phó Trưởng ban Ban Quản lý KKT, CN tỉnh Nguyễn Văn Sơn, mục tiêu từ nay đến năm 2025 là kêu gọi và cấp phép đầu tư DA kinh doanh kết cấu hạ tầng tại các KCN chưa có nhà đầu tư hạ tầng, như KCN Phú Đa, Quảng Vinh, La Sơn, Tứ Hạ, Phú Bài giai đoạn III và IV đợt 2. Tỷ lệ các KCN được đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung đạt 100%; phấn đấu tỷ lệ lấp đầy KCN tỉnh bình quân trên 50%.

Dự kiến, nguồn lực triển khai đầu tư phát triển HTKT các KCN, KKT đến năm 2025 trên 5.116 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021- 2025, trong đó ngân sách Trung ương trên 2.718 tỷ đồng, ngân sách tỉnh trên 257 tỷ đồng và trái phiếu Chính phủ hoặc ODA là 2.140 tỷ đồng.

Để hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư, UBND tỉnh chỉ đạo Ban quản lý KKT, CN tỉnh và các ngành, địa phương phải chuẩn bị các điều kiện tốt nhất; chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng một cách đồng bộ tại các KKT, KCN để đón đầu các nhà đầu tư lớn. Tuy nhiên việc thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh cũng cần phải có sự chọn lọc, không phải vì mục tiêu thu hút nhiều DA mà đánh đổi môi trường hay thu hút những DA có nguy cơ ô nhiễm, công nghệ lạc hậu, hiệu quả kinh tế không cao…

Mục tiêu trong 5 năm tới là xây dựng các KCN, KKT có giá trị gia tăng cao, là những KCN xanh, KCN sạch, thân thiện với môi trường, phù hợp với đặc thù địa phương, hướng đến xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh theo định hướng tại Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị.

Bài, ảnh: Thanh Hương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP