Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

13/06/2012 - 10:19

Đồng bộ và nghiêm túc

TTH - Đó là quan điểm và quyết tâm của Đảng bộ huyện Phú Lộc trong việc triển khai Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”...

Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết TW 4 (khóa XI), là nhằm khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy Phú Lộc chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả nội dung Nghị quyết TW 4 (khóa XI). Theo đó, nhiệm vụ tiên quyết là công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung Nghị quyết sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

Người dân Phú Lộc hưởng ứng chọn những người đủ đức và tài vào Đại biểu Quốc hội và hội đồng các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

Trong các buổi quán triệt Nghị quyết TW 4 (khóa XI) do Huyện ủy tổ chức, cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thảo luận đưa ra các giải pháp thực hiện Nghị quyết. Đánh giá thực trạng đảng viên trong toàn Đảng bộ, phần lớn các ý kiến cho rằng, đa số đảng viên thể hiện được đạo đức trong sáng, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin yêu, quý trọng. Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, gây ảnh hưởng đến uy tín Đảng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do công tác xây dựng Đảng ở một số tổ chức cơ sở Đảng chưa được quan tâm đúng mức, công tác quản lý đảng viên chưa chặt chẽ, việc phát triển đảng viên còn nặng nề; cấp ủy, người đứng đầu chưa thực sự tiêu biểu, gương mẫu; công tác kiểm tra, giám sát có nơi còn lỏng lẻo; chất lượng sinh hoạt tại một số chi bộ chưa cao, nhất là công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt…

Để Nghị quyết TW 4 (khóa XI) đi vào cuộc sống, Huyện ủy Phú Lộc chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc khẩn chương tổ chức quán triệt Nghị quyết tới các đảng viên trong Đảng bộ. Đến thời điểm này, 100% cán bộ, đảng viên ở cơ sở được quán triệt, nghiên cứu các nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm giải pháp của Nghị quyết. Trong đó, Đảng bộ Phú Lộc chú trọng thực hiện trước công tác tự phê bình và phê bình, xem đây là nhóm giải pháp mang tính đột phá, quyết định để mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện Phú Lộc “nhìn lại mình” nhằm khắc phục sửa chữa.

Ông Hoàng Văn Giải - TUV - Bí thư Huyện ủy Phú Lộc cho biết, trong thời gian tới, Huyện ủy Phú Lộc sẽ hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc làm tốt công tác tự phê bình và phê bình một cách nghiêm túc theo các bước: lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức có liên quan, lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí đã nghỉ hưu, gợi ý kiểm điểm với tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý; tiếp thu ý kiến góp ý, xây dựng báo cáo kiểm điểm và tiến hành kiểm điểm; báo cáo kết quả kiểm điểm và thông báo tiếp thu góp ý. Nội dung kiểm điểm là về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; về những điều đảng viên không được làm; trách nhiệm của người đứng đầu khi xảy ra tình trạng cán bộ vi phạm kỷ luật, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.... Qua kiểm điểm nếu phát hiện có vi phạm ở mức xử lý thì các cơ quan chức năng xem xét, xử lý không chậm trễ theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước...

Bí thư Huyện ủy Phú Lộc cũng khẳng định, từ kết quả kiểm điểm là căn cứ xem xét, sàng lọc để xây dựng đội ngũ cán bộ mỗi cơ quan, đơn vị, gắn với việc quy hoạch cấp ủy, chức danh lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt đúng, trúng dù thời gian qua, Phú Lộc đã thực hiện khá tốt công tác tổ chức, cán bộ và cũng tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác này trong thời gian tới. Và việc kiểm điểm tự phê và phê bình ở Phú Lộc không chỉ làm theo tinh thần Nghị quyết TW 4 mà tiếp tục duy trì thực hiện hàng năm để có cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên được Đảng, Nhà nước tin giao.

Khánh Quan

Ông Lê Phú Lượng - Bí thư Đảng ủy xã Lộc Trì (Phú Lộc):
 
Người đứng đầu tổ chức đơn vị phải xem lại chính mình
 
Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI của Đảng xác định “Ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp” là việc làm cấp bách. Nghị quyết ra đời thể hiện sự quyết tâm làm cho Đảng ta thêm trong sạch vững mạnh, lãnh đạo nhân dân và đất nước trên con đường đổi mới, hội nhập. Theo tôi, thông qua các nhóm giải pháp của Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu tổ chức đơn vị phải xem lại chính mình, tiếp tục nỗ lực phấn đấu trau dồi năng lực, phẩm chất cách mạng để lãnh đạo hoạt động cũng như các phong trào ở địa phương, cơ quan.
 
Ông Phạm Văn Vấn - Bí thư Chi bộ 1 - thị trấn Phú Lộc (Phú Lộc):
 
Xem trọng công tác phê và tự phê bình
 
Dù đã nghỉ hưu, nhưng khi nghe và được quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, tôi rất mừng. Mừng là Nghị quyết đã thể hiện sự quyết tâm chỉnh đốn Đảng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân nêu cao tinh thần đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Mỗi đảng viên phải thực sự nêu cao tinh thần phê và tự phê, vì “phê và tự phê” giống như người tắm, phải tiến hành từ trên xuống, từ cấp cao đến cấp thấp, phải xem trọng công tác phê và tự phê bình, từ đó làm cho mỗi đảng viên, mỗi tổ chức cơ sở Đảng nhận ra những điểm ưu, điểm khuyết để phát huy sửa chữa.
 
Trần Văn Nam - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Phú Lộc:
 
Tiếp thu tốt Nghị quyết, sẽ được người dân tin
 
Qua nghiên cứu học tập, tôi thấy Nghị quyết đưa ra một số giải pháp cấp bách trong xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay; trong đó nhấn mạnh vấn đề kiên quyết đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi trình trạng suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ của cán bộ đảng viên mà trước là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và nhân đân đối với Đảng là vấn đề trọng tâm và cấp bách nhất... Nếu mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, đặc biệt người đứng đầu tổ chức, đơn vị tiếp thu tốt những vấn đề trọng tâm, những nhóm giải pháp đề ra của Nghị quyết Trung ương 4, tôi tin rằng cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng ấy chiếm được trọn vẹn lòng tin của người dân; lãnh chỉ đạo chính quyền thực hiện thắng lợi trên mọi lĩnh vực...
 
Cái Trần Quốc Nam - Phó Bí thư Đoàn xã Lộc Trì:
 
Giúp đảng viên không bị sa ngã trước cám dỗ vật chất
 
Nghị quyết Trung ương 4 ra đời đã giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng nhìn lại chính mình. Những cán bộ, đảng viên có khuyết điểm thì phải nghiêm túc nghiên cứu, học tập, sửa chữa, rèn luyện để hoàn thiện. Hy vọng Nghị quyết Trung ương 4 sớm đi vào cuộc sống, bồi dưỡng cho mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự có tư tưởng, lập trường vững vàng, không bị sa ngã trước cám dỗ vật chất; đảng viên gương mẫu, tiên phong trong các hoạt động của địa phương, đơn vị, phải đi đầu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
Minh Văn (ghi) 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP