Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

31/07/2020 - 14:38

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930-1/8/2020)

Đóng góp thầm lặng

TTH - Những người làm công tác tuyên giáo, khoa giáo của tỉnh đã không ngừng nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng để cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Quang Linh

PGS.TS Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế: Tăng cường tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị 

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đã và đang nỗ lực thực hiện, cụ thể hóa những nội dung Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Một trong những kênh tuyên truyền, cổ vũ để thực hiện nghị quyết hiệu quả là công tác tuyên giáo.

Thời gian qua, bản thân tôi cũng như đội ngũ cán bộ, giảng viên của các trường thành viên, đơn vị trực thuộc Đại học Huế thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện để cố gắng chuyển tải những thông điệp của Nghị quyết 54 với tinh thần quyết tâm hành động cao nhất. 

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 83 của Chính phủ, Đại học Huế định hướng mục tiêu: “Phát huy hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển theo hướng quản trị hệ thống đại học, thành đại học Quốc gia”. Phấn đấu đến năm 2025, Đại học Huế xếp ở tốp 3 các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, tốp 300 của châu Á và tốp 1.000 của thế giới.

Ông Lê Văn Thông

Ông Lê Văn Thông, UVTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phú Lộc: Cần sâu sát cơ sở hơn nữa

Đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo, nhất là ở cơ sở không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về nhiều mặt. Nhiều chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của Đảng bộ tỉnh đã được những người làm công tác tuyên giáo trong tỉnh kịp thời chuyển tải đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Đó là lý do để tỉnh luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất trong mọi hành động, cùng chung tay, góp sức xây dựng Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, dư luận xã hội đã thường xuyên bám, nắm cơ sở để cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân vượt qua khó khăn, thử thách của đại dịch COVID-19; phát huy sức mạnh để đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; giữ vững mối đoàn kết, thống nhất để cùng tích cực tăng gia sản xuất, ổn định cuộc sống.

Mong rằng, trong thời gian tới, những người làm công tác tuyên giáo cần sâu sát cơ sở hơn nữa, nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; không ngừng nâng cao trình độ, chuyên môn, nhạy bén hơn trong việc nắm thông tin, giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở.

Ông Trương Như Sơn

Ông Trương Như Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Vang: Cầu nối ý Đảng - lòng Dân

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực về học Bác, sau 4 năm (2016 - 2020) thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhiều cá nhân, tập thể đã linh động, sáng tạo trong việc làm theo gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Phong trào học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã có sức lan tỏa mạnh trong cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng.

Hiện nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương trong toàn tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện Chỉ thị 05 bằng việc cụ thể hóa chuyên đề học Bác năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Để thực hiện hiệu quả hơn nữa Chỉ thị 05 về học Bác, đội ngũ làm công tác tuyên giáo trong toàn tỉnh cần không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân tích cực nhân lên những hành động đẹp bằng chính những công việc cụ thể, thiết thực hàng ngày.

Mỗi báo cáo viên, tuyên truyền viên... thực sự là “cầu nối” giữa ý Đảng - lòng Dân. Đó cũng là một trong những cách để toàn Đảng bộ tỉnh thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; tạo thêm niềm tin để chúng ta nắm bắt thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những nhiệm kỳ tiếp theo.

Anh Phong (thực hiện)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP