13/08/2015 - 10:28

Đồng hành cùng doanh nghiệp

TTH - Trước những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh đã lãnh, chỉ đạo, đồng hành, sát cánh cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh...

Đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn

Ông Đinh Quang Phụng, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thừa Thiên Huế cho hay: “Đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, quá trình thẩm định của ngân hàng có quá nhiều thủ tục, gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp. Thêm vào đó, đặc thù ngành sản xuất nông nghiệp là cần nguồn vốn lưu động rất lớn để dự trữ nguồn nguyên liệu cho sản xuất, nhưng hạn mức tín dụng được các ngân hàng cấp cho công ty không đủ cho nhu cầu dự trữ do tài sản hữu hình của công ty chưa đáp ứng hết”.
Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lương Quang Châu trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng
Không chỉ riêng Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp, qua nắm tình hình, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh nhận thấy, khó khăn mà các doanh nghiệp thường gặp phải là khó tiếp cận nguồn vốn vay hoặc giá xăng dầu, nguyên vật liệu, chi phí đầu vào cao, thị trường, sức mua giảm, hàng tồn kho lớn. Chẳng hạn tại Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông gặp khó khăn về vốn đầu tư cho cửa hàng xăng dầu mới; Viễn thông Thừa Thiên Huế (VNPT), cần hỗ trợ một phần kinh phí di dời hệ thống hạ tầng viễn thông phục vụ quá trình mở rộng Quốc lộ 1A...
Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Khối Doanh nghiệp tỉnh phấn đấu doanh thu, nộp ngân sách Nhà nước tăng bình quân từ 12 – 15%/năm; kim ngạch xuất nhập khẩu tăng bình quân từ 15 – 20%/năm; tổng vốn đầu tư bình quân tăng 15 – 20%/năm; thu nhập người lao động tăng 8 – 10%/năm; giải quyết việc làm mới cho 400 – 500 lao động/năm. Đến cuối nhiệm kỳ có 50% doanh nghiệp xây dựng, thực hiện “Sổ tay văn hóa doanh nghiệp”; hằng năm kết nạp từ 140 đảng viên mới trở lên; 100% TCCS Đảng hoàn thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ...
Trước thực tế đó, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh tập trung lãnh, chỉ đạo, đề xuất những giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Trong đó, nổi bật là đề xuất với lãnh đạo tỉnh và các ban ngành liên quan nhiều giải pháp cụ thể nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đi đến thỏa thuận “Ký kết hỗ trợ vốn vay tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp”, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển kinh doanh, ổn định sản xuất.
Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lương Quang Châu đánh giá: “Nhiệm kỳ qua, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ Khối đã bám sát và cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Đảng bộ Khối để triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đề ra đều hoàn thành và vượt kế hoạch. Phần lớn các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước; việc làm ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động từng bước được cải thiện và nâng cao”.
 
Tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp
Từ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đề ra 9 chỉ tiêu chủ yếu với 5 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để quyết tâm thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Bên cạnh việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng, đảng viên, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh tập trung lãnh, chỉ đạo xây dựng doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh.
Đảng bộ cũng sẽ quan tâm lãnh đạo xây dựng đội ngũ doanh nhân và giai cấp công nhân đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Gắn phát triển sản xuất - kinh doanh với bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng - an ninh, an toàn trong doanh nghiệp. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng văn hóa doanh nghiệp và thực hiện công tác an sinh xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng gắn với việc “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...
“Nhiều nhiệm vụ được đặt ra, nhưng nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh trong thời gian tới là phối hợp với đơn vị, ban, ngành liên quan tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; góp phần nâng cao khả năng hội nhập, sức cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp”, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lương Quang Châu khẳng định. 

Bài, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP