Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

13/10/2014 - 07:04

Đồng hành và sẻ chia

TTH - Ngày 13-10-2014 là năm thứ 10 Ngày Doanh nhân Việt Nam được tổ chức. Đây không chỉ là sự thừa nhận của xã hội mà còn là sự tôn vinh của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với các doanh nghiệp, doanh nhân.

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, mỗi giai đoạn lịch sử, xã hội có những nhìn nhận, đánh giá khác nhau về vai trò của các doanh nhân. Dưới chế độ phong kiến, doanh nhân chỉ xếp ở cuối bảng phân tầng xã hội “sĩ- nông- công- thương”. Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hiện nay vai trò của các doanh nhân ngày càng được đề cao; được đất nước giao trọng trách làm nòng cốt trong xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của nước nhà. Một trong những dấu ấn quan trọng là Hiến pháp năm 2013 lần đầu tiên hiến định về vai trò, quyền đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nhân, doanh nghiệp. Hiến pháp quy định: “Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nhân, doanh nghiệp và cá nhân, tổ chức khác đầu tư, sản xuất, kinh doanh…”.

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đội ngũ doanh nhân Việt Nam không chỉ tăng nhanh về số lượng mà còn nâng cao về chất lượng. Đại đa số doanh nhân đều được đào tạo, có trình độ chuyên môn; nhiều người trẻ tuổi được đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài. Nhiều doanh nhân nỗ lực nâng “tầm”, vươn ra biển lớn nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và mang lại vinh quang Tổ quốc. Chúng ta có quyền tự hào khi có những doanh nhân Việt được xếp hạng “tỷ phú đô la”; những sản phẩm Made in Việt Nam được xếp hạng thế giới, như sản phẩm Huda Gold được Viện nghiên cứu chất lượng quốc tế (ITQI) trao giải thưởng “Chất lượng vượt trội 2014”...  Không chỉ biết làm giàu chính đáng, các doanh nhân ngày nay còn có tấm lòng tương thân tương ái đối với cộng đồng xã hội. Từ trong thiên tai, hoạn nạn đến những vùng khó khăn, từng mảnh đời bất hạnh… chúng ta đều thấy sự đồng hành, chia sẻ của các doanh nhân. Đó là điều thật đáng quý và đáng trân trọng.
Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội và cũng không ít thách thức. Vì vậy, các doanh nhân cần không ngừng học hỏi, nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về nền kinh tế thị trường, về luật chơi, cùng quy luật cạnh tranh khốc liệt để có thể tự kiểm soát hoạt động kinh doanh của mình. Đồng hành cùng các doanh nghiệp, doanh nhân Nhà nước có nhiều chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư, tín dụng, cải cách hành chính... Tổ chức hội nghề nghiệp của các doanh nhân ngày càng phát triển, đồng hành, sẻ chia cùng doanh nghiệp, doanh nhân. Với tiêu chí “Đoàn kết - hợp tác - hội nhập - phát triển” Hiệp hội doanh nghiệp Thừa Thiên Huế là mái chung của hơn 350 doanh nghiệp, doanh nhân. 
 Vinh quang và trách nhiệm luôn song hành với nhau, vì vậy cùng với việc được xã hội tôn vinh, các doanh nhân càng phải nỗ lực làm giàu đúng pháp luật và đề cao trách nhiệm với cộng đồng xã hội, đất nước hơn nữa.

Hoàng Giang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP